Prosíme o strpení, na nové podobě webu inenzivně pracujeme. Po dobu rekonstrukce jsou všechny informace na tomto webu platné. Doporučujeme sledovat i nástěnky ve třídách.

 

 

 

Zabezpečení vánočního prázdninového provozu

v Mateřské škole Laudova se speciálními třídami

 

Náhradní provoz pro celou městskou část bude:

v MŠ Opuková 10/373, Praha 6 - Řepy

ve dnech 27. a 28. a 31. 12. 2018

při minimálním přihlášeném počtu 5 dětí.

Vyplněné přihlášky s kopií evidenčního listu, které jsou k vyzvednutí na třídách,

odevzdají zákonní zástupci dítěte na MŠ Laudova se speciálními třídami,

ředitelství Laudova 1030/3, Praha 6 -Řepy

ve dnech 6. - 7. 12. 2018  od 8 do 16 hod. v kanceláři ŠJ u pí Hartychové

a zároveň zaplatí stravné na přihlášené dny.

Bez zaplacení stravného nemůže učitelka dítě přijmout.

 

Inspekční zpráva  

Vítáme Vás na webu komplexu MŠ Laudova se speciálními třídami v Praze 17 - Řepy.

Komplex MŠ se skládá z MŠ Duha Laudova 1030, MŠ Sluníčko Laudova 1031,

MŠ Fialka Brunnerova 1011 a MŠ Opuková 373.

Společné informace najdete na těchto stránkách, informace týkající se jednotlivých pracovišt najdete pod ikonou konkrétní MŠ.