"Bedýnky příběhů"

v rámci dotačního programu a ve spolupráci s MČ Prahy 17 pořádáme v našich MŠ Projektové dny na téma integrace cizinců a seznámení dětí s životem v jiných zemí. Od ledna na třídách budou probíhat tzn.Bedýnky příběhů. O tématech se můžete dozvědět na stránkách INBAZE.CZ a v přiloženém Bedýnky příběhů

 

Programy pro děti podporují

 

logologo-msmt

 

 

 

Potvrzení o docházce dítěte do MŠ v roce 2017 k ročnímu zúčtování daní budeme vydávat v lednu 2018 po uzavření roku 2017. U dětí docházejících toto potvrzení vypracujeme automaticky a předáme na třídách.

Zákonný zástupce dítěte,  které již k nám do MŠ nechodí, může požádat emailem o zpracování a osobně si vyzvedne po dohodě na ředitelství MŠ v lednu 2018.

 

                                                             Školní rok 2017/2018 začíná 4.9.2017

 

Upozorňujeme všechny motoristy, že v ulici Laudova k MŠ a ZŠ budou v ranních hodinách hlídkovat policisté a to z důvodu bezpečnosti chodců - dětí a rodičů. V inkriminované době se auta pohybují po chodnících a ohrožují chodce.

 

Provoz MŠ  na našich pracovištích je od 6:30 hod. do 17:00 hod. s vyjímkou upraveného provozu speciálních tříd dle provozních a organizačních podmínek. Na pracovišti Opuková je provoz od 7 hod. do 16:30 hodin.

 

Co by měl umět předškolák.pdf

Adaptace nově příchozích dětí

Co přibalit dětem s sebou do MŠ