Od 25.5.2018 vyšla v platnost směrnice GDPR. Tato směrnice je přístupná na všech třídách MŠ. Mimo jiné na fotografování dětí bude po zákonných zástupcích požadováno vyjádření k fotografování a  ke zveřejňování fotografií dětí (informovaný souhlas) Na webových stránkách budou vymazány archívy fotografií a budou zde zveřejňovány pouze fotografie prezentující činnost MŠ.

 

Oznamuji Všem zákonným zástupců dětí z MŠ Sluníčko, že dne 1.5.2018 je jmenovaná do funkce zástupkyně ředitelky pro pracoviště Sluníčko paní Bc.Iva Roštárová. Paní Jana Směšná zůstává na pracovišti jako učitelka třídy Žabičky. Velice jí děkuji za výbornou spolupráci po dobu jejího působení ve funkci zástupkyně řediteky.

 

"Bedýnky příběhů"

v rámci dotačního programu a ve spolupráci s MČ Prahy 17 pořádáme v našich MŠ Projektové dny na téma integrace cizinců a seznámení dětí s životem v jiných zemí. Od ledna na třídách budou probíhat tzn.Bedýnky příběhů. O tématech se můžete dozvědět na stránkách INBAZE.CZ a v přiloženém Bedýnky příběhů

 

Programy pro děti podporují

 

logologo-msmt

 

 

 

Potvrzení o docházce dítěte do MŠ v roce 2017 k ročnímu zúčtování daní budeme vydávat v lednu 2018 po uzavření roku 2017. U dětí docházejících toto potvrzení vypracujeme automaticky a předáme na třídách.

Zákonný zástupce dítěte,  které již k nám do MŠ nechodí, může požádat emailem o zpracování a osobně si vyzvedne po dohodě na ředitelství MŠ v lednu 2018.

 

                                                            

 

Upozorňujeme všechny motoristy, že v ulici Laudova k MŠ a ZŠ budou v ranních hodinách hlídkovat policisté a to z důvodu bezpečnosti chodců - dětí a rodičů. V inkriminované době se auta pohybují po chodnících a ohrožují chodce.

 

Provoz MŠ  na našich pracovištích je od 6:30 hod. do 17:00 hod. s vyjímkou upraveného provozu speciálních tříd dle provozních a organizačních podmínek. Na pracovišti Opuková je provoz od 7 hod. do 16:30 hodin.

 

Co by měl umět předškolák.pdf

Adaptace nově příchozích dětí

Co přibalit dětem s sebou do MŠ