Čísla účtů:

Školné:                       6023-170730399/800

Stravné Laudova:          35-170730399/800

Stravné Opuková:  20036-170730399/800

Stravné Brunnerova:    19-170730399/800

Školné směrnice  

 

Upozornění pro žadatele o osvobození z úplaty za předškolní vzdělávání:

Od 1.1.2014 bude u žadatelů o osvobození z úplaty za předškolní vzdělávání vyžadováno potvrzení z úřadu práce, kde je vyznačena doba platnosti. Po vypršení uvedené platnosti na potvrzení (př.30 dnů), musí žadatel toto potvrzení opět dodat na další období. Nedodá-li toto potvrzení během aktuálního měsíce, je povinen uhradit plnou výši úplaty za předškolní vzdělávání.

Všechny žádosti o osvobození  za předškolní vzdělávání podléhají správnímu řádu, proto je nutné tuto žádost předat osobně na ředitelství MŠ. Po vyřízení žádosti dostanou zákonní zástupci "Rozhodnutí", na základě kterého budou osvobozeni od úplaty.