Pedagogové MŠ využívají k práci s dětmi interaktivní pomůcku Magic Box

Od září 2017 diponuje MŠ již se 2 Magic boxy.

1. Magic box bude sloužit dětem v Duze a Fialce

2. Magic box bude sloužit dětem ve Sluníčku a Opukové.

Dojde ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce ve všech třídách MŠ v rámci informační gramotnosti.

Dále byly pořízeny do tříd Tablety pro individuální práci.

Od 1.1.2018 bude dětem sloužit k výuce také 3D box - další interaktivní pomůcka

Magic Box