Operační program výzkum, vývoj a vzdělání

Projekt SPECIÁLNÍ PEDAGOG II. je spolufinancován Evropskou unií.

Přispívá ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Díky programu je možné financovat plat speciálního pedagoga pro všechny běžné třídy (Mgr.Petra Řeháková),

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT