Ode dne 20.8.2018 je pro přihlášené děti otevřena MŠ Sluníčko, Laudova 1031. Při příchodu najdete místo pro Vaše dítě (přiřazení do konkrétní třídy) v seznamu na vstupních dveřích 4 tříd MŠ. Provoz MŠ je od 6:30 do 17 hodin. Pitný režim je zabezpečen mateřskou školou.

Prázdninivý provoz v MŠ Laudova se speciálními třídami bude probíhat ve dnech od 20.8. do 31.8. na pracovišti Sluníčko. Všechny děti přihlášené k datu 31.5.2018 jsou přijaté. Tímto je kapacita provozu zcela naplněna a další přihlášky nepřijímáme.

 

Z technických důvodů dojde k přerušení provozu

mateřských škol v Řepích ve dnech:

2. - 4. 7. 2018 a 23. 7. - 10. 8. 2018.

 

Termíny náhradního prázdninového provozu:

MŠ Bendova 9. - 20. 7. 2018

MŠ Pastelka 13. - 17. 8. 2018

MŠ Laudova 20. - 31. 8. 2018

Rodiče si vyzvednou přihlášky v mateřských školách, kam děti docházejí a do 25.5.2018 vyplněné přihlášky odevzdají hospodářkám svých mateřských škol (tzn. Duha, Sluníčko a Opuková paní Hartychové(Laudova 1030) a Fialka paní Šplíchalové (Brunnerova 1011).

Při odevzdání přihlášky bude každému dítěti přidělen variabilní symbol pro bezhotovostní platbu nákladů na docházku dítěte v době prázdninového provozu.

Výsledky zápisu na dobu určitou budou vyvěšeny v mateřské škole, která provoz zajišťuje od 4.6.2018.

 

Informace o výši stravného a školného na jednotlivé MŠ:

info pro rodiče 18

 

Přihláška dítěte k docházce a stravování v době letních prázdnin ke stažení:

přihláška prázdniny 2018