Z technických důvodů dojde k přerušení provozu

mateřských škol v Řepích ve dnech:

2. - 4. 7. 2018 a 23. 7. - 10. 8. 2018.

 

Termíny náhradního prázdninového provozu:

MŠ Bendova 9. - 20. 7. 2018

MŠ Pastelka 13. - 17. 8. 2018

MŠ Laudova 20. - 31. 8. 2018

Rodiče si vyzvednou přihlášky v mateřských školách, kam děti docházejí a do 25.5.2018 vyplněné přihlášky odevzdají hospodářkám svých mateřských škol (tzn. Duha, Sluníčko a Opuková paní Hartychové(Laudova 1030) a Fialka paní Šplíchalové (Brunnerova 1011).

Při odevzdání přihlášky bude každému dítěti přidělen variabilní symbol pro bezhotovostní platbu nákladů na docházku dítěte v době prázdninového provozu.

Výsledky zápisu na dobu určitou budou vyvěšeny v mateřské škole, která provoz zajišťuje od 4.6.2018.

 

Informace o výši stravného a školného na jednotlivé MŠ:

info pro rodiče 18

 

Přihláška dítěte k docházce a stravování v době letních prázdnin ke stažení:

přihláška prázdniny 2018