Ve speciální třídě naší mateřské školy proběhlo natáčení virtuální hospitace, která byla zaměřena na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Natáčení se uskutečnilo na žádost Národního ústavu pro vzdělávání, se kterým naše mateřská škola spolupracuje, a metodického portálu rvp.cz.

MŠ LAUDOVA byla první mateřskou školou, kde k takovému natáčení došlo.

V průběhu celého dopoledne byly natáčeny činnosti dítěte s PAS (poruchou autistického spektra) v kolektivu ostatních dětí i při individuální práci. Paní učitelka Mgr. Jitka Pavlíčková a asistentka pedagoga Jana Procházková se snažily ukázat, jak nejlépe s dítětem s PAS pracovat.

 Nahrávka je zveřejněna na metodickém portálu rvp.cz:

http://audiovideo.rvp.cz/video/3883/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-DITETE-S-PAS---DOPOLEDNI-CINNOSTI-V-MATERSKE-SKOLE.html