Přezkoušení dětí v režimu individuálního vzdělávání bude probíhat 20.11.2017 ve 14 hodin. 

 Zájem o zařazení do pořadníku potvrďte ředitelce emailem na reditelka@mslaudova.cz

Povinné předškolní vzdělávání od 5 let

Zápis do MŠ:

Vydávání přihlášek a evidenčních listů bude probíhat na ředitelství MŠ, Laudova 1030, pracoviště Duha

Přihláška k předškolnímu vzdělávání - do běžné třídy a  individuální integrace

                   Đơn đăng ký - přihláška překlad do Vietnamštiny

                   Application - přihláška překlad do AJ

                   Регистрационный бланк - přihláška překlad do RJ

Evidenční list dítěte - pro všechny děti

Přihláška k předškolnímu vzdělávání (speciální třídy) - do speciálních tříd 

 

Individuální vzdělávání - alternativa pro děti s povinností předškolního vzdělávání od 1.9.2017

Zákonný zástupce vyplní zvolenou variantu přihlášky + evidenční list a nechá potvrdit oba dokumenty u pediatra. Nezapomeňte oba dokumenty podepsat. K zápisu je třeba přijít s platným OP (u cizinců s pasem dítěte) z důvodu ověření trvalého pobytu. 
Upozorňujeme, že dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu ve školském obvodu MČ Prahy 17 důležitou roli. viz.kritéria

Přijímání vyplněných přihlášek a evidenčních listů bude probíhat 3. 5. a 4. 5. vždy od 10-12 hod. a od 14 -17 hod. na ředitelství MŠ

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání web

Při podávání přihlášky do speciální třídy či k integraci dítěte se speciálními potřebami je nutné přiložit doporučení z pedagogicko psychologické poradny, bez tohoto doporučení nelze dítě zařadit do zápisu viz.poradenské dny, kontakty na poradenská zařízení.

Seznam školských poradenských zařízení (3)