Těšíme se na Vás 3.9.2018

Přijaté děti na MŠ Duha    Přijaté děti na MŠ Fialka    Přijaté děti na MŠ Opuková   Přijaté děti na MŠ Sluníčko 

Informace pro zákonné zástupce přijatých dětí:
Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno na společné schůzce dne 27.6. 2018 v 17 hodin na MŠ Duha, Laudova 3/1030, třída Mráček

Informace pro zákonné zástupce nepřijatých dětí: Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude posláno doporučeným dopisem s dodejkou prostřednictvím České pošty

Výsledky zápisu na školní rok 2018/2019: Výsledky zápisu 2018  Přijetí 2.vlna zápisu

Vážení zákonní zástupci dětí,

pokud jste nenašli číslo Vašeho dítěte, prosím o strpení, ještě neznamená, že dítě nebude přijato. Prosím Vás, kteří jste podali přihlášky do více MŠ a  Vaše děti byly přijaty, aby jste do 5.6.2018 provedli písemné vyjádření (emailem zpětvzetí přihlášky) v MŠ , kam Vaše dítě nenastoupí, abychom mohli uspokojit další poptávku ve 2.vlně

Dne 8.6.2018 bude vyvěšen další seznam přijatých dětí (2.vlna )

                         Děkuji za spolupráci

                                                                Mgr.Alena Lucová, ředitelka

 

Zápis 2018:

...Blíží se zápisní dny 9.5 a 10.5...pořadí příchodu zájemců o místa k zápisu nerozhoduje..Těšíme se na Vás i na Vaše dítě.

Zákonní zástupci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami se mohou hlásit již u vchodu a budou k jednání o zápise přijati přednostně vzhledem indispozici jejich dítěte.

plakát 2018zápis

Poradenské dny 

ve dnech 7.,14.a 21.března budou probíhat na ředitelství MŠ, Laudova 1030  PORADENSKÉ DNY. Ředitelka MŠ v těchto dnech bude podávat informace k zápisu do speciálních tříd či k individuální integraci zákonným zástupcům dětí se speciálními vzdělávacími  potřebami.
MŠ mohou zákonní zástupci dětí navštívit i s dítětem v časech od 14.  do 16. hodiny. Vítaní jsou všichni,  kdo si neví rady či potřebují pomoc se zařazením dítěte do MŠ.

 

Dny otevřených dveří

V dubnu zveme všechny zájemce, aby se k nám přišli podívat. Dny otevřených dveří se konají ve všech třídách našich mateřských škol dle přiloženého rozpisu:

MŠ DUHA a MŠ SLUNÍČKO: pondělí 23. 4. 2018 od 9:00 do 10:30 a od 14:30 do 16 hodin

MŠ FIALKA: úterý 24. 4. 2018 od 9:00 do 10:30 a od 14:30 do 16 hodin

MŚ OPUKOVÁ: čtvrtek 26. 4. 2018 od 15 do 16 hodin

 

Zápis do MŠ:

Doporučený postup:

Vydávání přihlášek(žádostí)  a evidenčních listů bude probíhat na ředitelství MŠ, Laudova 1030, pracoviště Duha denně během měsíce dubna od 8 do 15:30 hod. nebo bude možné přihlášku a evidenční list stáhnout z webu

Doporučené dokumenty: 

Evidenční list pro dítě

Přihláška k předškolnímu vzdělávání2018 (žádost o přijetí)

Přihláška do spec.třídy2018 (žádost o přijetí do speciální třídy)

Individuální vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání od 5 let

 

Pro orientaci nabízíme překlady:

                   Đơn đăng ký - přihláška překlad do Vietnamštiny

                   Application - přihláška překlad do AJ

                   Регистрационный бланк - přihláška překlad do RJ

 

Zákonný zástupce vyplní zvolenou variantu přihlášky + evidenční list a nechá potvrdit oba dokumenty u pediatra. Nezapomeňte dokumenty podepsat.- oba zákonní zástupci !
K zápisu je třeba přijít s platným OP (u cizinců s pasem dítěte) z důvodu ověření trvalého pobytu. 
Upozorňujeme, že dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu ve školském obvodu MČ Prahy 17 důležitou roli. viz.kritéria.

Kritéria přijímacího řízení :   MŠ kritéria přijetí 2018 Pravidla pro přijímání do speciální třídy

Podávání žádostí o přijetí/vyplněných přihlášek a evidenčních listů bude probíhat 9. 5. a 10. 5. 2018 vždy od 10-12 hod. a od 14 -17 hod. na ředitelství MŠ, Duha , Laudova 1030. Těšíme se na Vás i na Vaše dítě.

Při podávání přihlášky do speciální třídy či k integraci dítěte se speciálními potřebami je nutné přiložit doporučení z pedagogicko psychologické poradny, bez tohoto doporučení nelze dítě zařadit do zápisu viz.poradenské dny, kontakty na poradenská zařízení.

kontakty na poradenská zařízení : seznam-skolskych-poradenskych-zarizeni-3