Výsledky zápisu budou zveřejněny 31.5.2018 na vývěsce MŠ Duha a zde na WEBU školy.

...Blíží se zápisní dny 9.5 a 10.5...pořadí příchodu zájemců o místa k zápisu nerozhoduje..Těšíme se na Vás i na Vaše dítě.

Zákonní zástupci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami se mohou hlásit již u vchodu a budou k jednání o zápise přijati přednostně vzhledem indispozici jejich dítěte.

plakát 2018zápis

Poradenské dny 

ve dnech 7.,14.a 21.března budou probíhat na ředitelství MŠ, Laudova 1030  PORADENSKÉ DNY. Ředitelka MŠ v těchto dnech bude podávat informace k zápisu do speciálních tříd či k individuální integraci zákonným zástupcům dětí se speciálními vzdělávacími  potřebami.
MŠ mohou zákonní zástupci dětí navštívit i s dítětem v časech od 14.  do 16. hodiny. Vítaní jsou všichni,  kdo si neví rady či potřebují pomoc se zařazením dítěte do MŠ.

 

Dny otevřených dveří

V dubnu zveme všechny zájemce, aby se k nám přišli podívat. Dny otevřených dveří se konají ve všech třídách našich mateřských škol dle přiloženého rozpisu:

MŠ DUHA a MŠ SLUNÍČKO: pondělí 23. 4. 2018 od 9:00 do 10:30 a od 14:30 do 16 hodin

MŠ FIALKA: úterý 24. 4. 2018 od 9:00 do 10:30 a od 14:30 do 16 hodin

MŚ OPUKOVÁ: čtvrtek 26. 4. 2018 od 15 do 16 hodin

 

Zápis do MŠ:

Doporučený postup:

Vydávání přihlášek(žádostí)  a evidenčních listů bude probíhat na ředitelství MŠ, Laudova 1030, pracoviště Duha denně během měsíce dubna od 8 do 15:30 hod. nebo bude možné přihlášku a evidenční list stáhnout z webu

Doporučené dokumenty: 

Evidenční list pro dítě

Přihláška k předškolnímu vzdělávání2018 (žádost o přijetí)

Přihláška do spec.třídy2018 (žádost o přijetí do speciální třídy)

Individuální vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání od 5 let

 

Pro orientaci nabízíme překlady:

                   Đơn đăng ký - přihláška překlad do Vietnamštiny

                   Application - přihláška překlad do AJ

                   Регистрационный бланк - přihláška překlad do RJ

 

Zákonný zástupce vyplní zvolenou variantu přihlášky + evidenční list a nechá potvrdit oba dokumenty u pediatra. Nezapomeňte dokumenty podepsat.- oba zákonní zástupci !
K zápisu je třeba přijít s platným OP (u cizinců s pasem dítěte) z důvodu ověření trvalého pobytu. 
Upozorňujeme, že dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu ve školském obvodu MČ Prahy 17 důležitou roli. viz.kritéria.

Kritéria přijímacího řízení :   MŠ kritéria přijetí 2018 Pravidla pro přijímání do speciální třídy

Podávání žádostí o přijetí/vyplněných přihlášek a evidenčních listů bude probíhat 9. 5. a 10. 5. 2018 vždy od 10-12 hod. a od 14 -17 hod. na ředitelství MŠ, Duha , Laudova 1030. Těšíme se na Vás i na Vaše dítě.

Při podávání přihlášky do speciální třídy či k integraci dítěte se speciálními potřebami je nutné přiložit doporučení z pedagogicko psychologické poradny, bez tohoto doporučení nelze dítě zařadit do zápisu viz.poradenské dny, kontakty na poradenská zařízení.

kontakty na poradenská zařízení : seznam-skolskych-poradenskych-zarizeni-3