Podpora

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023/2024:

ŽÁDOST 2023/2024 

Interní směrnice MŠ Laudova ke zmírnění dopadů inflace  na pražské domácnosti v roce 2022-2023