Prázdninový provoz

Přijaté děti na prázdninový provoz do MŠ DUHA

Přijaté děti na prázdninový provoz do MŠ Fialka

Pokud bude Vaše dítě přijato, je stanovena úplata za předškolní vzdělávání a stravování, které zaplatíte na účet  mateřské školydo 14. 6. 2019.

V případě, že platba nebude provedena, dítě bude vyškrtnuto a za něj bude přijat náhradník.

Plaťte takto:

 

Číslo účtu

výše stravného

výše školného

MŠ Laudova se spec. třídami

stravné:

Duha

35-170730399/0800

Fialka

19-170730399/0800

 

školné Duha + Fialka:

6023-170730399/0800

celý den 38,- Kč, poloden 30,- Kč

od 7 let celý den 44,Kč
poloden 36,-Kč

 

 

 

 

 

 

286,- Kč

Po individuální dohodě s vedoucí ŠJ lze zaplatit ve stejném termínu i v hotovosti.

Z důvodu nemoci se vrací pouze úplata za stravu.

 

MŠ Laudova 1. 7. - 12. 7. 2019 (pracoviště Duha a Fialka)

Provoz během prázdnin

Prázdninový provoz probíhá v MŠ Duha a Fialka.

Provozní doba je od 6:30 do 17 hodin

Vybavení : standartní jako u Vás v MŠ

Pitný režim: zajišťuje plně naše MŠ

V horkých dnech: mlhujeme, vybavte dítě plavkami a ručníkem, opalovacím krémem a pokrývkou hlavy