Prázdninový provoz

MŠ Laudova 1. 7. - 12. 7. 2019 (pracoviště Duha a Fialka)

- přihlášky najdete na jednotlivých třídách
- přihlášky odevzdávejte paní Hartychové (ŠJ Duha, Sluníčko a Opuková) a paní Šplíchalové (ŠJ Fialka), které Vám sdělí registrační číslo - důležité pro orientaci v zveřejněném seznamu přijátých dětí na prázdninový provoz (bude vyvěšen 5.6.2019)

MŠ Socháňova 12. 8. - 23. 8. 2019

MŠ Pastelka 26. 8. - 31. 8. 2019