Prázdninový provoz

Prázdninový provoz začíná 7.7.2021 v budově pracoviště Fialka pro přihlášené děti.Provozní doba od 6:30-17 hod., speciální třída od 7 -16:30 hod.

6.5.2021 Zápis na letní prázdninový provoz uzavřen. Kapacita pracoviště je již zcela naplněna. Děkujeme, že jste se včas přihlásili. Všechny přihlášené děti jsme umístili a provoz bude probíhat na pracovišti MŠ Fialka. Můžete provádět platby viz. níže do 15.6.2021

Informace k poslednímu týdnu ve školním roce:

  • Ukončení školního roku je ke dni 30.6. 2021
  • Ve dnech 1. a 2. 7.  jsou otevřena všechna naše pracoviště a docházku na tyto dva dny postačí ke konci června nahlásit na třídě.                 V tomto případě upozorňujeme, že docházkou ve dnech 1. a 2. 7. nabíhá povinnost zaplatit školné na měsíc červenec.

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ začíná od 7. 7. do 30. 7. 2021 na jednom z našich pracovišť MŠ Laudova se speciálními třídami.                             O které pracoviště se bude jednat, bude rozhodnuto a vyvěšeno po 15.6. ZDE na webu MŠ.

Z epidemiologických důvodů a prevence šíření nákazy Covid-19 bude letní provoz probíhat v našem komplexu (na jednom pracovišti) pouze pro naše děti.

Kapacita přijímaných dětí bude však omezena, proto prosíme všechny rodiče, aby zvážili docházku na červenec a přihlášku na letní prázdniny podali včas své paní učitelce na třídě do 30. 4. 2021. Na pozdější podání přihlášky nebude brán zřetel.

Po dohodě se zřizovatelem má MŠ Laudova se speciálními třídami ve školním roce 2020/2021 přerušen provoz od 2. 8. 2021 do 31. 8. 2021

Letní prázdninový provoz - PŘIHLÁŠKA

Informace o platbách jsou také na přihlášce:

Platby stravného i školného proveďte nejpozději do 15.6.2021:

  • Školné ve výši 900 Kč na účet: 6023–170730399/0800   
  • Stravné dle ceníku a počtu přihlášených dní na účet: 35-170730399/0800 Pozor změna! Stravné prosím zasílejte na účet školní jídelny Fialka:  19-170730399/0800
    Děti 3 – 6 let: Celý den 41 Kč / Poloden 32 Kč
    Děti od 7 let: Celý den 47 Kč / Poloden 38 Kč

Z důvodu nemoci se vrací pouze úplata za stravu.

Variabilní číslo použijte Vaše stávající číslo, které využíváte k platbám na běžný provoz.