Aktuálně

Pozor změna výše školného

Oznamuji tímto zákonným zástupcům dětí, že od 1.9.2019 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání na 800 Kč za měsíc se splatností do 15.dne v měsíci. Žádám tímto zákonné zástupce o úpravu trvalého příkazu na školné (úplatu za předškolní vzdělávání) na 800 KČ/měsíc

DOTAZNÍK pro rodiče všech škol MŠ LAUDOVA

Vážení rodiče,

považujeme Vás za své nejbližší a nejvýznamnější partnery ve výchově dětí, proto se na Vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku. Tento dotazník nám poslouží jako zpětná vazba z pohledu Vás rodičů. Bude nás motivovat k další práci a přispěje k nasměrování výchovy a vzdělávání Vašich dětí správným směrem. Spokojenost dětí a rodičů nás zajímá a neustále hledáme cesty, jak vyjít vstříc Vašim přáním.

Dotazník najdete pod tímto odkazem:

https://www.survio.com/survey/d/W4A2V5A1O5C6W4Q9H

Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

S pozdravem

Mgr. Alena Lucová, ředitelka


Informování rodičů dětí

Od února na našich pracovištích zavádíme novou formu informování rodičů dětí emailem. Období únor-červen 2019 bude zkušební a po tomto období spolu s rodiči vyhodnotíme prospěšnost této formy informování rodičů o dění ve třídách MŠ.


... od února 2019 Vás zdravíme na nových stránkách MŠ Laudova se speciálními třídami.