Aktuálně

Diagnostika školní zralosti - iSophi

Zveřejněný článek v odborném časopise Poradce ředitelky mateřské školy, květen 2020.

celý článek

28.4.2020: Průzkum zájmu o znovuobnovení docházky do MŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k plánovanému znovuotevření naší MŠ bychom Vás chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zjistit zájem o obnovení docházky do MŠ. Informace z dotazníkového šetření jsou pro nás velmi důležité, neboť získáme počty dětí, které do  MŠ začnou znovu docházet a můžeme tak začít připravovat zázemí školy, aby bylo funkční a zároveň pro nás všechny co nejbezpečnější.

Hlavním důvodem znovuotevření je především socioekonomický aspekt, tedy umožnění rodičům návrat do zaměstnání. MŠ bude, s ohledem na neúplný stav pedagogických i provozních pracovníků (ochrana rizikových skupin), fungovat v omezeném režimu. Budou vytvořeny 15ti členné homogenní skupiny dětí, to znamená, že vytvořené skupiny budou pevně dány po celou dobu docházky, děti se ve skupinách nesmí míchat. Dítě bude zařazeno do dané skupiny dle kapacitních, personálních a prostorových možností školy na kterékoliv pracoviště MŠ Laudova.

V případě, že zájem o docházku do MŠ bude převyšovat naši aktuální kapacitu, budou děti přijaty dle kritérií stanovených ředitelkou školy.

Přesto, že jsme vzdělávací instituce, v současné situaci koronavirové  pandemie se opíráme o zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a tudíž je zdravotní hledisko pro nás všechny prioritní.

Informace ohledně prázdninového provozu budou zveřejněny na našich webových stránkách dne 30.4.2020

Chtěli bychom Vás upozornit, že nárok na ošetřovné nástupem dítěte do MŠ zaniká.

 Dotazník je otevřený do 3.5.2020. Moc Vás prosíme o spolupráci a včasné vyplnění dotazníku.

Za tým vedení Mgr.Alena Lucová, ředitelka

Odkaz na dotazník:

https://www.survio.com/survey/d/I1M9I4D3R9A7W6M1O


23. 3. Pozastavení plateb - školné, stravné

Prosíme všechny rodiče, aby k 1. 4. 2020  pozastavili platby za stravné a školné do odvolání.


16. 3. Vydávání OČR

Vydávání  žádostí OČR dnes 16. 3. do 15:30h na ředitelství MŠ (ul. Laudova 1030/3, budova DUHA zleva).

Další dny vydáváme OČR vždy po předchozí domluvě na tel: 797 976 493


13. 3. Uzavření mateřských škol na Praze 17 - Řepy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci šíření nákazy koronaviru, vydaným doporučením MŠMT a MZ a na základě Nového opatření pro MČ Prahy 17 https://www.repy.cz/aktuality/nova-opatreni-pro-mc-praha-17

přistupuji K PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY od pondělí 16.3.2020 do odvolání. O dalším vývoji situace Vás budu informovat na webových stránkách školy.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné, požadavek napište na email reditelka@mslaudova.cz a já potvrzení připravím. K vyzvedávání potvrzení více info na webu v týdnu od 16. 3.

Děti není nutné omlouvat z docházky ani ze stravy.

Záležitosti s úplatou za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ budou řešeny po skončení mimořádné situace.

Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení

Mgr.Alena Lucová. ředitelka školy


10. 3. Mimořádné opatření MZČR: Uzavření základních a středních škol

Opatření se prozatím netýká mateřských škol.

Situaci aktivně sledujeme, v případě změn na naší mateřské škole ze strany rozhodnutí zřizovatele Vás budeme okamžitě informovat zde na našich webových stránkách a na vývěskách všech našich pracovišť.

Mgr. Alena Lucová, řed.

celý článek


7. 3. 2020: PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ - doporučení zřizovatele Praha 17

V souvislosti s reakcí na mediální výstupy televizních zpráv o zavedeném opatření na MČ Praha 6 ze dne 6. 3. 2020, vyhodnotila pracovní skupina ustanovená v souvislosti s Koronavirem COVID – 19, toto opatření :

Na základě doporučení zřizovatele, prosíme všechny rodiče, bude-li to možné, aby nechali své děti příští týden (9. - 13. 3.) doma.  Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může  být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou  školy v provozu.

Učiněná opatření :

  • ve všech školách probíhá zvýšený úklid dezinfekčními prostředky
  • zřizovatel zajišťuje dostatek dezinfekčních prostředků a papírových ručníků
  • doporučení nevyužívat k přesunu žáků MHD

V Praze dne 7.3.2020Přístup na fotogalerie

Upozorňujeme zákonné zástupce a přátele naší školy, kteří chtějí i nadále sledovat dění na našich školách prostřednictvím fotogalerií "Proběhlých akcí", že fotografie jsou z důvodu dodržování GDPR směrnic zaheslované.

Přístupové heslo je Vám k dispozici na třídách.