Aktuálně

Žádost o přeřazení

Obracíme se na rodiče dětí, kteří požadují přeřazení svého dítěte ze stávající třídy v rámci našeho komplexu do jiní třídy či budovy k 1.9.2023 , aby tak učinili do 30.4.2023 k rukám ředitelky MŠ (stačí emailem).

Přístup na fotogalerie

Upozorňujeme zákonné zástupce a přátele naší školy, kteří chtějí i nadále sledovat dění na našich školách prostřednictvím fotogalerií "Proběhlých akcí", že fotografie jsou z důvodu dodržování GDPR směrnic zaheslované.

Přístupové heslo je Vám k dispozici na třídách.


... od února 2019 Vás zdravíme na nových stránkách MŠ Laudova se speciálními třídami.