Předškolák

Otevření MŠ od 12. 4. 2021

1. fáze rozvolnění umožňuje přítomnost na vzdělávání od 12.4.2021 :

- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15

- dětem ze speciálních tříd

- dětem rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích a integrovaného záchranného systému. (dále jen IZS) více info na: https://www.mslaudova.cz/nastup-od-25-5-2020/

Otevřením MŠ končí distačí výuka a přecházíme na prezenční výuku.

Pokud se předškolák nemůže z jakéhokoliv důvodu účastnit prezenční výuky, je nutné, abyste dítě OMLUVILI DO TŘÍDNÍHO MAILU.

Během prezenční výuky budeme i nadále pokračovat v rozesílání vzdělávacích plánů rodičům. Omluvení předškoláci a mladší děti tak mohou i nadále využívat tipy na aktivity a provcičování. Doložení práce už v tomto případě není povinné. Budete-li se s prací chtít pochlubit, budeme samozřejmě rádi. 

Uzavření MŠ od 27. 2. do odvolání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.20, kterým se nad rámec dosavadních opatření ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ v mateřské škole.     

Distanční vzdělávání

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.

Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – ředitel má oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele. (Oznamování omluv na třídní maily)

Distanční vzdělávání v MŠ Laudova - jakým způsobem probíhá distanční výuka

Projekt Předškolák

Diagnostika iSophi

Článek 1-1 Článek2-1 

PŘEDŠKOLÁK procvičování - zaměření na rozumové složky

PŘEDŠKOLÁK u zápisu - stručný přehled, co by mělo dítě umět, znát

NOVADIDA - chystame-se-do-1-tridy - příručka o školní zralosti