Projekty

projekt Modernizace zahrad - Dobré sousedství

- vypracování projektu pro grantový program Letiště Václava Havla

projekt Zdravá abeceda

- podpora samostatnosti a zdravého životního stylu

projekt Speciální pedagog II:

- operační program VVV (výzkym, vývoj a vzdělání) spolufinancován Evropskou unií.

- financování speciálního pedagoga (Mgr. Petra Řeháková) pro všechny běžné třídy.