Projekty

projekt Osobnostní rozvoj 

- hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ

projekt Zahrada 

- vypracování projektu pro grantový program Letiště Václava Havla

projekt Projekt Edukační stezka 

- vypracování projektu pro grantový program Letiště Václava Havla

projekt Sport je náš kamarád

projekt Živá zahrada MŠ Laudova

- aktualizace projektu na zahrady MŠ Laudova 2020

projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět www.recyklohrani.cz

- registrace MŠ a zapojení se do aktivit Recyklohraní

projekt Modernizace zahrad - Dobré sousedství

- vypracování projektu pro grantový program Letiště Václava Havla

projekt Zdravá abeceda

- podpora samostatnosti a zdravého životního stylu

projekt Speciální pedagog I.

projekt Speciální pedagog II.

projekt Speciální pedagog III.

- již proběhlé operační programy VVV (výzkym, vývoj a vzdělání) spolufinancován Evropskou unií.

projekt - Šablony OP JAK 

DALŠÍ AKTIVITY:

Digitalizujeme