Dokumenty

Platby ŠKOLNÉHO na jednotný účet pro všechna pracoviště:

Měsíčně 800,- / předškoláci a OŠD neplatí 

č. ú.: 6023 – 170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

 

provoz:

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školné 2019

Podávání léků - smlouva

- je třeba vyplnit v případě nutnosti podávat léky dítěti v MŠ, přiložit vyjádření lékaře a odevzdat na ředitelství

Smlouva o dílo - vzor (výběrová řízení)

vzdělávání:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní program proti šikanování

Seznam školských poradenských zařízení

zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020:

Přihláška

Evidenční list 

Přihláška - speciální třída

Регистрационный бланк překlad přihlášky v ruském jazyce

Đơn đăng ký překlad přihlášky ve vietnamském jazyce

Application překlad přihlášky v anglickém jazyce

MŠ kritéria přijetí 2019

adaptace:

Adaptace podle RVP PV

1-Před vstupem do MŠ

2-Adaptace v MŠ

3-První tři měsíce v MŠ