Dokumenty

Úplata za předškolní vzdělávání bude vyúčována nejpozději do 31.8.2021

Pozor změna plateb školného: Od 1.9.2021 je školné vyměřeno na 880,-Kč. Prosím o úpravu trvalých příkazu od 1.9.2021.

Platby ŠKOLNÉHO na jednotný účet pro všechna pracoviště:

Měsíčně 880,- / předškoláci a OŠD neplatí 

č. ú.: 6023 – 170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

  

provoz:

MANUÁL K PROVOZU NA MŠ LAUDOVA OD 1.9. 2020

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školné na nový šk. rok 2021/2022  

Dohoda o podávání léků

- je třeba vyplnit v případě nutnosti podávat léky dítěti v MŠ, přiložit vyjádření lékaře a odevzdat na ředitelství

Smlouva o dílo - vzor (výběrová řízení)

vzdělávání:

nový   ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Školní program proti šikanování

zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022:

Přihláška

Evidenční list 

Přihláška-speciální třída

Регистрационный бланк překlad přihlášky v ruském jazyce

Đơn đăng ký překlad přihlášky ve vietnamském jazyce

Application překlad přihlášky v anglickém jazyce

Kritéria přijetí do MŠ na šk. rok 2021/2022

Pravidla přijímání do speciální třídy

Oznámení o individuálním vzdělávání

Seznam školských poradenských zařízení

adaptace:

Adaptace podle RVP PV

1-Před vstupem do MŠ

2-Adaptace v MŠ

3-První tři měsíce v MŠ