Dokumenty

Leták pro NOVĚ PŘIJATÉ

Leták ŠKOLNÉ a STRAVNÉ 2024/2025 

ŠKOLNÉ 2024-2025 

Platby ŠKOLNÉHO na jednotný účet pro všechna pracoviště:

Měsíčně 990 / předškoláci a OŠD neplatí 

č. ú.: 6023 – 170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

aktuálně:

Inspekční zpráva České školní inspekce duben 2024

ŽÁDOST o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023/2024  

Interní směrnice MŠ Laudova ke zmírnění dopadů inflace - pražské domácnosti  

Školní řád

Vnitřní řád školních jídelen MŠ Laudova 

Směrnice GDPR

Nový pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Václav Kůs,  Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 2. patro tel: 234 683 558 vaclav.kus@praha17.cz

Dohoda o podávání léků

- je třeba vyplnit v případě nutnosti podávat léky dítěti v MŠ, přiložit vyjádření lékaře a odevzdat na ředitelství

Směrnice o ochraně oznamovatelů 

Smlouva o dílo - vzor (výběrová řízení)

vzdělávání:

Školní vzdělávací program Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě

Školní program proti šikanování

zápis do MŠ:

Přihláška / Přihláška-speciální třída

Evidenční list 

Đơn đăng ký překlad přihlášky ve vietnamském jazyce

Application překlad přihlášky v anglickém jazyce

Oznámení o individuálním vzdělávání

Seznam školských poradenských zařízení

adaptace:

Adaptace podle RVP PV

1-Před vstupem do MŠ

2-Adaptace v MŠ

3-První tři měsíce v MŠ