Dokumenty

Platby ŠKOLNÉHO na jednotný účet pro všechna pracoviště:

Měsíčně 800,- / předškoláci a OŠD neplatí 

č. ú.: 6023 – 170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Aktualizace 29.6.2020:  Informace pro zákonné zástupce - od 1.9. 2020 se mění výše úplaty za školné na 900,-

  

provoz:

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školné

Školné na rok 2020/2021

Dohoda o podávání léků

- je třeba vyplnit v případě nutnosti podávat léky dítěti v MŠ Školné 2020 , přiložit vyjádření lékaře a odevzdat na ředitelství

Smlouva o dílo - vzor (výběrová řízení)

vzdělávání:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní program proti šikanování

zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021:

Přihláška

Evidenční list 

Přihláška-speciální třída

Регистрационный бланк překlad přihlášky v ruském jazyce

Đơn đăng ký překlad přihlášky ve vietnamském jazyce

Application překlad přihlášky v anglickém jazyce

Kritéria přijetí do MŠ 2020/2021

Pravidla přijímání do speciální třídy

Oznámení o individuálním vzdělávání

Seznam školských poradenských zařízení

adaptace:

Adaptace podle RVP PV

1-Před vstupem do MŠ

2-Adaptace v MŠ

3-První tři měsíce v MŠ