MŠ LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI je komplex 4 mateřských škol v Praze - Řepích.

více informací o nás

své postřehy, připomínky, náměty i pochvaly můžete psát na: inspirace@mslaudova.cz