Vánoční provoz

20.11.2021
Vánoční provoz pro školní rok 2021/2022 z důvodu velmi nízkého zájmu je zrušen. V době mezi vánočními svátky bude na našich pracovištích probíhat desinfekce a čištění ozónem.

PŘIHLÁŠKA NA VÁNOČNÍ PROVOZ

na dobu určitou v době vánočních prázdnin 27. - 31. 12. 2021

Vyplněné přihlášky odevzdejte na třídě své třídní učitelce do 15. 11. 2021 (po tomto datu budete informování, které pracoviště bude v provozu). Upozorňujeme, že na vánočním provozu se vystřídají všechny učitelky z různých pracovišť.

Na vánoční prázdninový provoz jsou přijímány prioritně děti zaměstnaných rodičů.

Upozornění: pokud se na vánoční provoz přihlásí méně dětí než 5, provoz bude zrušen.