Nově přijaté děti pro školní rok 2021-2022

Milí rodiče,

již nadešel ten správný čas, kdy se opět otvírají dveře našich mateřských škol. Těšíme se na všechny děti i na Vás rodiče.

Začátek školního roku je 1.9.2021. MŠ jsou otevřeny od 6:30 /  MŠ Opuková od 7:00 hodin.

Doporučuji nové děti přivádět od 7:30 do 8:30 hodin.  A nezapomeňte na adaptační režim. (viz níže nebo v Dokumentech)

Seznamy s rozdělením dětí do konkrétních tříd budou na pracovištích vyvěšena den předem a v den nástupu na dveřích při hlavních vstupech nebo na vývěskách.

Pozdější nástup - rodiče dětí, které nastoupí později než 1.9., by tuto skutečnost měli nahlásit předem zástupkyni ředitelky daného pracoviště. V případě pozdějšího nástupu Vám třídu sdělí zástupkyně ředitelky.

Prostudujte si prosím Školní řád viz. Dokumenty (vyrolujte si na příslušnou přílohu)

Máme  nový  Školní vzdělávací program, který najdete fyzicky na každém z pracovišť (v šatnách nebo na třídě) nebo viz Dokumenty na webu.

Co dítěti přinést do MŠ? viz. odkazy na jednotlivých pracovištích.

Upozorňuji, že došlo ke snížení úplaty za předškolní vzdělávání880Kč/měsíc viz. směrnice o úplatě ZDE

Dále došlo ke zdražení stravného viz. ŠJ na všech pracovištch

Počítejte s účastí na informačních schůzkách, které se budou konat  začátkem září 2021 viz. jednotlivá pracoviště v aktuálních informacích.

Věřím, že se všem bude v naší  MŠ líbit a budete s našimi službami spokojeni.

Mgr. Alena Lucová

_________________________________________________________________________________________________

Přijaté děti -  viz. seznam registračních čísel

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

V případě, že Vaše dítě nenastoupí od 1.9.2021 do naší MŠ, sdělte tuto skutečnost neprodleně na email: zapis@mslaudova.cz . Pokud tuto skutečnost včas neoznámíte, nabíhá Vám od 1.9.2021 povinnost platby školného ve výši 880,-Kč/měsíc. Děkujeme

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 23.6.2021 v 17 hodin ve venkovním atriu MŠ Duha (Laudova 1030). Na schůzce se dozvíte rozřazení dětí do našich pracovišť a důležité základní informace k nástupu dítěte do MŠ.

Prosíme o dodržení hygienických opatření, o účast 1 osoby za rodinu a bez dětí.

Nepřijaté děti – budou obeslány poštou s datem podáním 24.5.2021

adaptace:

1 - Před vstupem do MŠ

2 - Adaptace v MŠ

3 - První tři měsíce v MŠ

Adaptace podle RVP