Nově přijaté děti pro školní rok 2022-2023

Přijaté děti 2022/2023:

výsledky 1. zápisu (běžného) budou zveřejněny do 31.5.2022

Nepřijaté děti – budou obeslány poštou s datem podáním 31.5.2022

adaptace:

1 - Před vstupem do MŠ

2 - Adaptace v MŠ

3 - První tři měsíce v MŠ

Adaptace podle RVP