Nově přijaté děti pro školní rok 2023-2024

Milí rodiče,

již nadešel ten správný čas, kdy se opět otvírají dveře našich mateřských škol. Těšíme se na všechny děti i na Vás rodiče.

Naše MŠ se pro Vaše děti otevře 4.9.2022 a to konkrétně již od 6:30 /  MŠ Opuková od 7:00 hodin.

Doporučuji nové děti přivádět od 7:30 nejpozději do 8:30 hodin.  A nezapomeňte na adaptační režim viz níže. 

Seznamy s rozdělením dětí do konkrétních tříd budou na pracovištích vyvěšeny 4.9. 2023 na dveřích při hlavních vstupech nebo na vývěskách.

Pozdější nástup - rodiče dětí, které nastoupí později než 4.9.2023, by tuto skutečnost měli nahlásit předem zástupkyni ředitelky daného pracoviště. V případě pozdějšího nástupu Vám třídu sdělí zástupkyně ředitelky.

Prostudujte si prosím Školní řád a další dokumenty na webu MŠ - viz. Dokumenty

Co dítěti přinést do MŠ? viz leták Co budou děti potřebovat v MŠ 

Na tento školní rok byla vypočítána výše úplaty za předškolní vzdělávání na 860 Kč/měsíc 

Dále došlo ke  Zvýšení cen stravného od 1.9. 2023

Počítejte s účastí na informačních schůzkách, které se budou konat  začátkem září 2023 viz. jednotlivá pracoviště v aktuálních informacích.

Prosíme všechny rodiče o spolupráci s aplikací TWIGSEE, která bude zajišťovat kontakt mezi MŠ a Vámi.

Věřím, že se všem bude v naší MŠ líbit a budete s našimi službami spokojeni.

Mgr. Alena Lucová

adaptace:

1 - Před vstupem do MŠ

2 - Adaptace v MŠ

3 - První tři měsíce v MŠ

Adaptace podle RVP

Další informace pro děti UA:

Більше інформації для дітей України:

Režim dne v mateřsksé škole CZ-UA  Денний режим дитячого садка:

Pomůcky - co dát dítěti s sebou - CZ-UA  Шкільне приладдя - Що давати дитині з собою