Nově přijaté děti pro školní rok 2022-2023

Milí rodiče,

již nadešel ten správný čas, kdy se opět otvírají dveře našich mateřských škol. Těšíme se na všechny děti i na Vás rodiče.

Začátek školního roku je 1.9.2022. MŠ jsou otevřeny od 6:30 /  MŠ Opuková od 7:00 hodin.

Doporučuji nové děti přivádět od 7:30 do 8:30 hodin.  A nezapomeňte na adaptační režim viz níže. 

Seznamy s rozdělením dětí do konkrétních tříd budou na pracovištích vyvěšena den předem a v den nástupu na dveřích při hlavních vstupech nebo na vývěskách.

Pozdější nástup - rodiče dětí, které nastoupí později než 1.9., by tuto skutečnost měli nahlásit předem zástupkyni ředitelky daného pracoviště. V případě pozdějšího nástupu Vám třídu sdělí zástupkyně ředitelky.

Prostudujte si prosím Školní řád na webu MŠ

Máme  nový  Školní vzdělávací program, který najdete na každém z pracovišť a v dokumentech na webu.

Co dítěti přinést do MŠ? viz leták Co budou děti potřebovat v MŠ 

Upozorňuji, že došlo ke snížení úplaty za předškolní vzdělávání – 713Kč/měsíc 

Dále došlo ke zdražení stravného.

Počítejte s účastí na informačních schůzkách, které se budou konat  začátkem září 2022 viz. jednotlivá pracoviště v aktuálních informacích.

Věřím, že se všem bude v naší MŠ líbit a budete s našimi službami spokojeni.

Mgr. Alena Lucová

adaptace:

1 - Před vstupem do MŠ

2 - Adaptace v MŠ

3 - První tři měsíce v MŠ

Adaptace podle RVP

Další informace pro děti UA:

Більше інформації для дітей України:

Informace o provozu CZ-UA  Інформація про роботу дитячих садків, прейскурант послуг

Režim dne v mateřsksé škole CZ-UA  Денний режим дитячого садка:

Pomůcky - co dát dítěti s sebou - CZ-UA  Шкільне приладдя - Що давати дитині з собою