Nově přijaté děti pro školní rok 2021-2022

Přijaté děti -  viz. seznam registračních čísel

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

V případě, že Vaše dítě nenastoupí od 1.9.2021 do naší MŠ, sdělte tuto skutečnost neprodleně na email: zapis@mslaudova.cz . Pokud tuto skutečnost včas neoznámíte, nabíhá Vám od 1.9.2021 povinnost platby školného ve výši 880,-Kč/měsíc. Děkujeme

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 23.6.2021 v 17 hodin ve venkovním atriu MŠ Duha (Laudova 1030). Na schůzce se dozvíte rozřazení dětí do našich pracovišť a důležité základní informace k nástupu dítěte do MŠ.

Prosíme o dodržení hygienických opatření, o účast 1 osoby za rodinu a bez dětí.

Nepřijaté děti – budou obeslány poštou s datem podáním 24.5.2021

adaptace:

1 - Před vstupem do MŠ

2 - Adaptace v MŠ

3 - První tři měsíce v MŠ

Adaptace podle RVP