Zápis

SLOVO ŘEDITELKY

k rodičům před nástupem dítětě do mateřské školy. 

PORADENSKÝ DEN

se bude konat za zvýšených hygienických podmínek dne 7. 4. 2021 od 14. - 16. hodiny v ředitelně MŠ Duha, Laudova 1030. V případě zájmu prosím volejte na tel.: 797 976 493. Tento den je vyhrazený pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka Vám zodpoví všechny dotazy, které se týkají nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pokyny pro zákonné zástupce dětí:

 • Stáhněte si Přihlášku a Evidenční list z webových stránek školy https://www.mslaudova.cz/dokumenty/ Dokumenty si můžete v nutném případě vyzvednout osobně kdykoliv během provozní doby MŠ od 8 do 15:30 v kanceláři ředitelství Laudova 1030 (DUHA) nebo                 po telefonické dohodě 235 314 514. Jedná se pouze o vyzvednutí formulářů.

 • Vyplníte přihlášku a evidenční list a necháte oba dokumenty potvrdit pediatrem. Jedná se o potvrzení o povinném očkování dítěte.
 • Potvrzené a podepsané dokumenty podáte od 26.4. (předzápis) v mateřské škole a to jedním z následujících způsobů:
  • elektronicky do datové schránky školy: atrktvc
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem: zapis@mslaudova.cz
  • poštou (obyčejné psaní) na adresu ředitelství MŠ Laudova
  • osobně ve dnech 4. a 5. 5.2021 s přihlášením v rezervačním systému mateřské školy nebo po telefonické dohodě (v případě karantény) https://mslaudova.reservando.cz - odkaz již přístupný, možnost rezervací do 5.5.

V případě zájmu o speciální třídu je třeba přiložit k přihlášce (Přihláška-speciální třída) doporučení z PPP nebo SPC, případně kontakt na konkrétní školské poradenské zařízení, u kterého řešíte doporučení o podpůrných opatření.

U cizinců je nutné předložit kopii povolení k trvalému/přechodnému pobytu. (kopie pasu dítěte).

Dítě s povinnou předškolní docházkou je možné vzdělávat i doma. V tomto případě podejte výše uvedeným způsobem                                       Oznámení o individuálním vzdělávání (https://www.mslaudova.cz/dokumenty/) ve stejných termínech.

Při odevzdání přihlášky výše uvedeným způsobem (pečlivě vyplňte emailovou adresu), dostanete mailem potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte nejpozději do 6.5. 2021.

Výsledek zápisu:

 • PŘIJATÉ DĚTI - bude vyvěšeno na webu https://www.mslaudova.cz/nove-prijate-deti/ a na úřední desce mateřské školy od 31. 5. 2021.      Své dítě najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi při odevzdání dokumentů.
 • NEPŘIJATÉ DĚTI - obdržíte dopisem s dodejkou ve lhůtě 30 dnů od podání přihlášky.

Nahlédnutí do spisu je možné dne 19.5.2021 na ředitelství MŠ.

Doporučujeme podat pouze 1 přihlášku na vybrané mateřské škole, předejdete tím administrativní zátěži a komplikacím při přijímání dětí. Pokud nebude Vaše dítě ve vybrané mateřské škole přijato, bude vás škola informovat o volné kapacitě v jiných mateřských školách na území MČ Praha 17. Kapacity mateřských škol v Řepích jsou dostatečné.

V souvislosti s povinnou předškolní docházkou upozorňujeme, že se zápis k předškolnímu vzdělávání týká jen dětí, které zatím do mateřské školy nechodí a k 31.8.2021 dosáhnou pěti let. Pak má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě v květnu k zápisu k předškolní docházce do mateřské školy zapsané v rejstříku škol MŠMT. Tomuto požadavku vždy odpovídají zařízení zřizovaná obcí, ale u soukromých je nutné tuto skutečnost ověřit. Zvolíte – li zařízení mimo území MČ Praha 17, nahlaste tuto skutečnost na Odbor školství a kultury písemně nebo emailem na adresu nadezda.zemanova@praha17.cz 

Přihláška

Přihláška - speciální třída

Evidenční list

překlad přihlášky v RJ Регистрационный бланк 

překlad přihlášky v AJ Application 

překlad přihlášky ve VJ Đơn đăng ký 

Kritéria přijetí na školní rok 2021/2022

Pravidla přijímání do speciálních tříd

Oznámení o individuálním vzdělávání

Seznam školských poradenských zařízení