Zápis

Kapacita speciálních tříd po zápise 9.5.2019 zcela naplněna.

K Zápisu přineste občanský průkaz pro kontrolu trvalého pobytu, u cizinců přineste pas dítěte nebo jiný doklad o pobytu na území ČR.

Zákonní zástupci budou  vyrozumněni o výsledcích zápisu do 30 dnů od podání přihlášky.

- přijetí - vyvěšení seznamu zde a na informační desce před MŠ Duha

- nepřijetí - doporučené psaní poštou

Poradenské dny 20. a 27. 3. ve 14 - 16 hod na ředitelství MŠ

Dny otevřených dveří 9. 4. - 11. 4. viz jednotlivá pracoviště

Zápis do MŠ LAUDOVA 9. 5. od 9 do 12 hod a od 14 do 17 hod na ředitelství MŠ

 

Přihláška

Přihláška - speciální třída

Evidenční list

 

překlad přihlášky v RJ Регистрационный бланк 

překlad přihlášky v AJ Application 

překlad přihlášky ve VJ Đơn đăng ký 

MŠ kritéria přijetí 2019

Pravidla přijímání do speciálních tříd

Seznam školských poradenských zařízení