Zápis

Poradenské dny 20. a 27. 3. ve 14 - 16 hod na ředitelství MŠ

Dny otevřených dveří 9. 4. - 11. 4. viz jednotlivá pracoviště

Zápis do MŠ LAUDOVA 9. 5. od 9 do 12 hod a od 14 do 17 hod na ředitelství MŠ

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

překlad přihlášky v RJ Регистрационный бланк 

překlad přihlášky v AJ Application 

překlad přihlášky ve VJ Đơn đăng ký 

PŘIHLÁŠKA DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY

EVIDENČNÍ LIST

MŠ kritéria přijetí 2019 

Pravidla přijímání do speciální třídy

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ