23.2.2021  Dávám na vědomí rodičům dětí, že v souvislosti s Covid 19 a karanténními opatřeními bude upřednostněna emailová komunikace.
Žádám všechny rodiče, aby sledovali webové stránky školy. Situace je kritická, nepřehledná a informace se mohou měnit z hodiny na hodinu.Telefonická forma komunikace není vždy možná.      Děkuji za pochopení Mgr.Alena Lucová

30.11.2020

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vám poděkovala za vstřícnost a pochopení v době mimořádného opatření a
omezení provozu MŠ z důvodu sníženého počtu personálu v naší MŠ. Situace se již normalizuje a my
Vám můžeme zajistit pro Vaše děti standartní podmínky s důrazem na zvýšenou hygienu a
bezpečnost Vašich dětí.
Těm, kteří nám vyšli vstříc a děti si ponechali doma po dobu personální krize, patří zvláštní díky.
Úplatu za předškolní vzdělávání je bohužel i po tuto dobu nutné zaplatit. V měsíci lednu 2021 každý
rodič prostřednictvím třídní učitelky dostane potvrzení o platbě „školného“, které má možnost
uplatnit na daních za rok 2020.
K drobným omezením nadále patří zrušení všech „cizích“ divadel a akcí s větším počtem účinkujících.
Budeme se snažit dětem zážitky zprostředkovat jiným způsobem prostřednictvím prožitkového učení,
uspořádání třídních kulturních akcí jako tradice „Mikuláše“ a vánočních besídek. Budeme si společně
užívat Adventu s využitím kreativních schopností paní učitelek a dětí.
Přeji Všem krásný Advent
Mgr. Alena Lucová

2.11.2020:

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte, abych tímto poděkovala všem rodičům dětí, které měli tu možnost a děti si v této nelehké době nechali doma. Tímto svým vstřícným krokem poskytli podmínky pro  bezproblémový  chod  mateřské školy a umožnili tak vyrovnat se z naší strany s absencí mnoha zaměstnanců  MŠ. Zároveň tak můžeme dále fungovat a poskytovat vzdělávání dětem pracujících rodičů. Děti, které jsou doma  však o vzdělávání ochuzené nebudou. Paní učitelky jim nadále budou posílat informace, co se děje v mateřské škole a náměty pro činnosti doma s rodiči. Pro předškolní děti máme připravené distanční vzdělávání formou emailů a materiálů, které si rodič předškoláka může vyzvednou  přímo v MŠ.

Velice si vážím Vaší zodpovědnosti a vstřícnosti vůči naší mateřské škole.

S přáním pevného zdraví              Mgr. Alena Lucová

29.10.2020:

Vážení rodiče,

opět Vás oslovujeme v této podivné době s aktuálními informacemi týkajícími
se naší mateřské školy.
Mateřská škola, jak víte, funguje v omezeném režimu. Snažíme se pracovat dál,
i když je nás personálu stále méně a méně. Ale víme, že jsou tu pracující rodiče,
kteří nás nutně potřebují.
K dnešnímu dni již 2 učitelky prodělávají nákazu Covid-19. Je zřejmé, že i nás
se to při obrovském nárůstu případů začíná dotýkat.
Situace se mění a pokračování uzavření ZŠ i pro naši školu znamená stálá
omezení…v našem případě trvající nedostatek pedagogických pracovníků. Tato
okolnost nás nutí k dalšímu omezení provozu a to tímto způsobem:

 • Opět se obracíme na všechny rodiče celé naší MŠ Laudova, kteří mají
  možnost si dítě nechat doma, ať tak prosím učiní. Pomůže nám to se
  zabezpečením provozu tříd. Skutečnost, že dítě necháváte doma,
  nahlaste učitelce na třídě, telefonicky nebo emailem zítra tj.30.10.
 • Tato opatření budou platit po dobu nouzového stavu tj. do odvolání (dle
  situace)

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplnost i za předchozí pomoc.

Vážíme si všech, kteří pochopili situace a vyšli nám vstříc. Stále nám jde o stejnou věc, a
to je zdraví našich dětí a nás všech.
Děkuji za spolupráci, za kolektiv MŠ Mgr. Alena Lucová

16.10.2020:

Vážení rodiče,

obracím se opět na Vás s aktuálními informacemi týkajícími se provozu MŠ
Opuková.
Vzhledem k tomu, že mnoho rodičů dětí vyslyšelo naší prosby a děti si nechali
doma, nemusíme přistupovat k opatření – rozdělení dětí z pracoviště Opuková.

Děti tedy zatím zůstávají ve své domovské MŠ Opuková.

Nedostatek pedagogických pracovníků je vyřešen redukcí tříd na jednotlivých pracovištích.

Moc všem děkuji za vstřícnost a podporu v této nelehké době.

Všem přeji hodně zdraví
Mgr.Alena Lucová
V Praze 15.10.2020

13.10.2020:

Vážení rodiče,

oslovujeme Vás v této podivné době s aktuálními informacemi týkajícími se
naší mateřské školy.
Mateřská škola, jak víte, funguje v normálním režimu. Pracujeme neomezeně
ve všech třídách. A pracovat dále chceme.
Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu,
či dítě onemocnělo nemocí Covid-19. Doposud. Je zřejmé, že i nás to
při obrovském nárůstu případů může potkat.
Bohužel se situace neustále mění a vyhlášení uzavření ZŠ i pro naši školu
znamená určitá omezení… v našem případě nedostatek pedagogických
pracovníků.

Řada z nás má doma děti školou povinné a zůstává s nimi
od středy 14.10. doma. Tato okolnost nás nutí k omezení provozu a to tímto
způsobem:

 • Obracíme se na všechny rodiče celé naší MŠ Laudova, kteří mají
  možnost si dítě nechat doma, ať tak prosím učiní. Pomůže nám to se
  zabezpečením provozu tříd. Skutečnost, že dítě necháváte doma,
  nahlaste učitelce na třídě zítra tj.14.10. nebo ve čtvrtek 15.10 .
 • V případě, že toto opatření nebude dostačující, musíme přistoupit
  od pondělí 19.10.k dalšímu kroku a to rozdělení dětí z pracoviště
  Opuková na pracoviště Sluníčko. Informace týkající se tohoto opatření
  dostanou rodiče dětí z Opukové emailem nejpozději v sobotu 17.10.
 • Tato opatření budou platit po dobu nouzového stavu tj. do 2.11.2020

Omlouváme se za tyto komplikace, ale bohužel situaci je nutné urychleně řešit.
Myslíme, že nám jde o stejnou věc, a to je zdraví našich dětí a nás všech.

Děkuji za pochopení.
Za kolektiv MŠ, Mgr. Alena Lucová

Informace k nástupu od 1. 9. 2020

První den docházky:

Vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění

Odevzdat EVIDENČNÍ LIST  (Týká se pouze nově přijatých dětí!)

- EL musí mít razítko lékaře, jinak je neplatný a učitelka nemůže dítě přebrat do té doby, než tak bude učiněno!

- EL odevzdané u zápisu bez razítka lékaře byly vráceny, nebo skartovány!

Nové děti a rodiče se řídí adaptačním plánem.

Několik bodů z úpravy podmínek:

 • doprovod dítěte - 1 dospělý v roušce (dítě bez)
 • při vstupu použít dezinfekci (rodič i dítě)
 • zbytečně neprodlužovat dobu strávenou v budově
 • hračky z domova prosíme nenoste
 • čištění zubů nebude do odvolání probíhat

Zde celé znění MANUÁLU K PROVOZU MŠ LAUDOVA OD 1.9. 2020

Prostudujte si také:

Aktualizace školního řádu, květen 2020 - výňatek "Péče o zdraví"   Plné znění aktulizace školního řádu ZDE.