Zápis 9. 5. 2019

Vydávání přihlášek (žádostí) a evidenčních listů :

  • během dnů otevřených dveří
  • osobně vyzvednout na ředitelství MŠ - od 23. 4. 2019 denně od 8:00 - 15:30 (Laudova 1030, pracoviště Duha, vchod zleva)
  • lze si stáhnout z webu (viz Dokumenty)

Zákonný zástupce vyplní zvolenou variantu přihlášky + evidenční list a nechá potvrdit oba dokumenty u pediatra. Nezapomeňte dokumenty podepsat - oba zákonní zástupci!

K zápisu je třeba přijít s platným OP (u cizinců s pasem dítěte) z důvodu ověření trvalého pobytu. 

Upozorňujeme, že dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu ve školském obvodu MČ Prahy 17 důležitou roli. (viz kritéria)

Podávání žádostí o přijetí /vyplněných přihlášek a evidenčních listů/:

Ve čtvrtek 9. 5. 2019, od 9-12 hod. a od 14 -17 hod. na ředitelství MŠ (Laudova 1030, prac. MŠ DUHA).  Těšíme se na Vás i na Vaše dítě.

Při podávání přihlášky do speciální třídy či k integraci dítěte se speciálními potřebami je nutné přiložit doporučení z pedagogicko psychologické poradny. Bez tohoto doporučení nelze dítě zařadit do zápisu, viz: viz.pravidla přijímání, poradenské dny, kontakty na poradenská zařízení.