Specifika školy - proč k nám?

Pozitiva věkově smíšených tříd

 • model bližší prostředí v rodině
 • sourozenci mohou být spolu ve třídě
 • rychlejší adaptace nejmenších
 • přirozený rozvoj empatie, každý jsme jiný
 • rychlejší vzestup samostatnosti
 • mladší jsou motivováni vyrovnat se starším
 • starší jsou vzorem, učí se ohleduplnosti a trpělivosti
 • aby dítě mohlo pomáhat druhému dítěti, musí danou věc zvládnout nejříve samo
 • děti si snadněji najdou kamaráda na své mentální úrovni
 • snadnější začlenění cizinců

Co nabízíme?

Školní vzdělávací program

Hlavním záměrem je umožňovat dětem získávat základní životní zkušenosti v přirozeném bezpečném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy, vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí a to vše v inkluzivním prostředí. (citace z ŠVP, str. 17)

Celý školní vzdělávací program MŠ LAUDOVA se speciálními třídami s názvem "HRAJEME SI, ZPÍVÁME A MÁME SE RÁDI" najdete ZDE.

Edukační činnosti jsou přizpůsobovány věku a individuálním schopnostem dětí a střídají se s volnou hrou dle zájmu dětí.

U dětí předškolního věku se zaměřujeme na přípravu do ZŠ.

Knihovna

Ve školním roce 2017/2018 jsme za podpory paní ředitelky vybudovali ze vstupních prostor třídy Koloušci malou, útulnou školní knihovnu.
Velice rychle se stala součástí vzdělávacího programu, návštěvy jsou zpestřením předčtenářských aktivit, je ideální pro indivinduální práci s malou skupinou dětí, pořádáme zde předčítání rodičů a přátel školy, zpřehlednila fond literatury na škole, výpůjčky na třídy k tématům jsou samozřejmostí.

Knihovnu mohou navštěvovat i jiné školy našeho komplexu.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám do začátku pomohli rozšířit základní fond. Máte-li doma dětské knihy, které již nepotřebujete, rádi je přijímáme i nadále. 

Knihovnu budeme stále postupně doplňovat o dětskou beletrii do 10 let, dětské naučné knihy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela aj.

Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem a opravdu čteme dětem každý den 20 minut. Čtěte i doma.

cele cesko cte detem plakat
P1186978-min.JPG
P1186997-min.JPG
P1186998-min.JPG

Angličtina se Stevem Wattsem

Aj chvilky dle výukového programu WOW! společnosti Wattsenglish Ltd. 

Více info na https://www.wattsenglish.cz/ Sledovat videa můžete s dětmi i doma na WOW ENGLISH TV.

Keramika

Seznámení s hmotou a malé výrobky domů ke každému ročnímu obbobí. Vypalujeme z hlíny v keramické peci na MŠ Fialka.

Rozšířená nabídka pro předškolní děti, příprava na ZŠ:

Logopedický koutek a speciální péče

Na základě OP VVV dotačního programu pracuje v naší MŠ speciální pedagog paní Mgr. Petra Řeháková.

V naší mateřské škole probíhá speciální péče zaměřená na rozvoj komunikace školním speciálním pedagogem a vyškolenými logopedickými asistentkami.

Mgr. Petra Řeháková zajišťuje speciální péči a logopedickou intervenci u dětí v předškolním věku.

Pravidelná speciální péče zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností - pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky, artikulačních orgánů, rozvíjené pasivní a aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky, grafomotoriky.

V případě jakýkoliv dotazů můžete Mgr. Řehákovou kontaktovat prostřednictvím e-mailu amelitob@seznam.cz

Rozvrh speciální péče na Sluníčku:

Pondělí 12 - 14h třídy Berušky a Žabičky

Čtvrtek 8 - 12 h třídy Koloušci a Motýlci

spec pedag. II
P1187001-min.JPG
P1187002-min.JPG
P1187003-min.JPG

Metoda dobrého startu

je vhodná pro děti, které mají 1 rok před nástupem do základní školy. Cílem je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do ZŠ.

Rozvíjí smyslové vnímání a motorické schopnosti. Má dobrý vliv i na celkový rozvoj dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Pracuje se ve skupině.

MDS je metodou motoricko - akusticko - optickou.

Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které doprovází pečlivě vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru.

MDS u dětí podporuje:

- Přípravu dětí na školní výuku čtení a psaní

- Rozvoj řeči, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu

- Podporuje učení hrou na základě dětské písničky.

- Je velmi vhodná pro děti s odkladem školní docházky.

Plavání

Plaveme v Tuchlovicích http://www.bazentuchlovice.cz/bazen/

Kurz v letošním školním roce 2018/ 2019 probíhal od září do ledna. Cena: 1668,- (700,- / 10 lekcí  +  968,- doprava)

Kurz ve školním roce 2019/ 2020 bude opět od září do ledna.   O zápisu, cenách a termínech budete včas upozorněni na konci tohoto školního roku.

Školka v přírodě

Týden v přírodě, s kamarády, bez maminky...výzva a pro mnohé děti první zkouška samostatnosti.

Hry v lese, na louce, procházky a výlety plné objevování pokladů přírody - brouky, ptáky, kamínky, klacíky, poklad pohádkový ukrytý možná v pařezu?

Každým rokem se snažíme zprostředkovat nejstarším dětem velký zážitek, který symbolicky ukončí čas her v mateřské škole a pomalu připravuje na přechod do velkého světa vlastní samostatnosti.

Září - zjišťování předběžného zájmu předškolních dětí.

Říjen - volba objektu a závazné přihlášky.

Termín konání orientujeme na teplé měsíce květen /červen.

V letošním školním roce 2018/2019 míříme na Šumavu, do objektu penzionu Ekosport v Rohanově. 

Máte-li tipy během svých cest a výletů na vhodné objekty pro MŠ v přírodě, napiště nám na inspirace@mslaudova.cz

Proč jen "předškoláci"?

 • náročná 24 hodinová péče učitelek
 • nároky na základní samostatnost dětí
 • učitelky i děti se již dobře znají
 • děti jsou citově vyspělejší a je tedy předpoklad, že si akci užijí s radostí a nepojedou s tesknivým pláčem třetí den domů.

Děkujeme, že respektujete naše preference založené na mnohaletých zkušeností.