Specifika školy - proč k nám?

Pozitiva věkově smíšených tříd

 • model bližší prostředí v rodině
 • sourozenci mohou být spolu ve třídě
 • rychlejší adaptace nejmenších
 • přirozený rozvoj empatie, každý jsme jiný
 • rychlejší vzestup samostatnosti
 • mladší jsou motivováni vyrovnat se starším
 • starší jsou vzorem, učí se ohleduplnosti a trpělivosti
 • aby dítě mohlo pomáhat druhému dítěti, musí danou věc zvládnout nejříve samo
 • děti si snadněji najdou kamaráda na své mentální úrovni
 • snadnější začlenění cizinců

Co nabízíme?

Školní vzdělávací program

Hlavním záměrem je umožňovat dětem získávat základní životní zkušenosti v přirozeném bezpečném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy, vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí a to vše v inkluzivním prostředí. (citace z ŠVP, str. 17)

Nový školní vzdělávací program MŠ LAUDOVA se speciálními třídami s názvem "Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě" najdete ZDE.

Edukační činnosti jsou přizpůsobovány věku a individuálním schopnostem dětí a střídají se s volnou hrou dle zájmu dětí.

U dětí předškolního věku se zaměřujeme na přípravu do ZŠ.

Knihovna

Ve školním roce 2017/2018 jsme za podpory paní ředitelky vybudovali ze vstupních prostor třídy Koloušci malou, útulnou školní knihovnu.
Velice rychle se stala součástí vzdělávacího programu, návštěvy jsou zpestřením předčtenářských aktivit, je ideální pro indivinduální práci s malou skupinou dětí, pořádáme zde předčítání rodičů a přátel školy, zpřehlednila fond literatury na škole, výpůjčky na třídy k tématům jsou samozřejmostí.

Knihovnu mohou navštěvovat i jiné školy našeho komplexu.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám do začátku pomohli rozšířit základní fond. Máte-li doma dětské knihy, které již nepotřebujete, rádi je přijímáme i nadále. 

Knihovnu budeme stále postupně doplňovat o dětskou beletrii do 10 let, dětské naučné knihy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela aj.

Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem a opravdu čteme dětem každý den 20 minut. Čtěte i doma.

Pohlednice_C_D kopie
P1186978-min.JPG
P1186998-min.JPG
P1186997-min.JPG

Angličtina se Stevem Wattsem

Aj chvilky dle výukového programu WOW! společnosti Wattsenglish Ltd. 

Více info na https://www.wattsenglish.cz/ Sledovat videa můžete s dětmi i doma na WOW ENGLISH TV.

Keramika

Seznámení s hmotou a malé výrobky domů ke každému ročnímu období. Vypalujeme z hlíny v keramické peci na MŠ Fialka.

keramika draci.JPG
keramika.JPG

Zahrádkaření v atriu

Malé hřiště s dopadovou plochou ve vnitrobloku MŠ lemované záhonky.

Využíváme např. na rozcvičky, sportovní hry a aktivity, vzdělávání v malých skupinkách.

Záhonky jsou určené pro pěstování zeleniny, při plení se setkáváme s drobnými živočichy, pozorujeme rozdíly mezi udržovanou (jarní a luční květy) a volnou přírodou (divočina s kopřivami a mechy). 

V projektu, který máme v plánu zrealizovat, je pocitový chodník z různých přírodních materiálů, hry s kameny, využívání dešťové vody.

Pro vědecké pozorování máme od r. 2020 k dispozici USB digitální mikroskop (financováno ze Spolku SLUNÍČKO). Na snímku zvětšená žahavá kopřiva a její "skelná" baňka s kyselinou.

zahr.1.JPG
zahr.2.JPG
P5077558-min.JPG
IMG_9011.jpeg

Rozšířená nabídka pro předškolní děti, příprava na ZŠ:

Diagnostika školní zralosti iSophi

Digitálně asistovaná diagnostika je zaměřena na oblasti vázající se ke školní zralosti, a to na úroveň rozumových dovedností (grafomotorika, matematické představy, prostorová a časová orientace, zrakové a sluchové vnímání, řeč a verbální myšlení). Výstupem jsou grafy s procentuálním zhodnocením jednotlivých oblastí. Můžeme hned vidět, kde je dítě bez problémů a kde je třeba ho podpořit. Součástí diagnostických výstupů je také report pro rodiče, aby i oni viděli, kde mají své dítě podpořit.

TABLETY a iSophi Smart - rozvojový program pro předškoláky - vzdělávací nástroj inovativně propojující tradiční stavebnice s tabletem. 

Obsah programu připravený pedagogy a psychology rozvíjí již od předškolního věku rozumové oblasti pro 21. století, řadí se do celosvětového trendu podpory STEM (tzn. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Součástí je rozvoj informatického a algoritmického myšlení, zařazeného  i do nového RVP pro předškolní vzdělávání.

iSophi SMART rozvíjí:

 • informatické a algoritmické myšlení
 • prostorovou orientaci
 • časovou orientaci
 • zrakové vnímání
 • matematické dovednosti
iSophi
iSophi-1.Diag
IMG_iSophi.JPG

Logopedie

Ve školním roce 2023/2024 pracuje speciální pedagog  Mgr. Petra Řeháková - zajišťuje speciální péči a logopedickou intervenci u dětí v předškolním věku.

Pravidelná speciální péče zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností - pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky, artikulačních orgánů, rozvíjené pasivní a aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky, grafomotoriky.

V případě jakýkoliv dotazů můžete Mgr. Řehákovou kontaktovat prostřednictvím e-mailu amelitob@seznam.cz

Rozvrh speciální péče na Sluníčku 2023/2024:

pondělí   7:30 - 13:30h

úterý       7:30 - 11:30h

spec pedag. II
IMG_9008.jpeg
IMG_9006.jpeg
P1187003-min.JPG
_vyr_179mds-cd

Metoda dobrého startu

je vhodná pro děti, které mají 1 rok před nástupem do základní školy. Cílem je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do ZŠ.

Rozvíjí smyslové vnímání a motorické schopnosti. Má dobrý vliv i na celkový rozvoj dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Pracuje se ve skupině.

MDS je metodou motoricko - akusticko - optickou.

Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které doprovází pečlivě vybraná písnička.                             Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru.

MDS u dětí podporuje:

- Přípravu dětí na školní výuku čtení a psaní

- Rozvoj řeči, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu

- Podporuje učení hrou na základě dětské písničky.

- Je velmi vhodná pro děti s odkladem školní docházky.

bazén řepy2

Plavání

Plavecký kurz zajišťuje plavecká škola Maternity care, plaveme v bazénu Sportovního centra Řepy.

https://maternity-care.cz/

I. pololetí září - leden, II. pololetí únor - červen, vždy ve čtvrtek

info ZDE