Platby

Zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2021

Číslo účtu:

35-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete k přihlášce.

 Informace školní jídelny pro rodiče MŠ Laudova