Režim dne

6:30 - 9:45

SCHÁZENÍ DĚTÍ, RANNÍ HRA DLE VOLBY A PŘÁNÍ DĚTÍ

RANNÍ CVIČENÍ, KOMUNITNÍ KRUH, HYGIENA, PŘESNÍDÁVKA

DIDAKTICKY ZACÍLENÉ ČINNOSTI, ZÁMĚRNÉ

I SPONTÁNNÍ UČENÍ VE SKUPINÁCH I INDIVIDUÁLNĚ

JAZYKOVÉ CHVILKY, SMYSLOVÉ HRY

9:45 - 11:45

POBYT VENKU

11:45 - 12:30

PŘÍPRAVA NA OBĚD, OBĚD

12:30 - 14:00

ČETBA, SPÁNEK A ODPOČINEK DĚTÍ

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE, KLIDOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S NIŽŠÍ POTŘEBOU SPÁNKU

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

14:00 - 17:00

ODPOLEDNÍ SVAČINA, SPONTÁNNÍ AKTIVITY DLE ZÁJMU DĚTÍ

POKRAČOVÁNÍ DIDAKTICKY CÍLENÝCH ČINNOSTÍ

V LETNÍM OBDOBÍ POBYT DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ, POSTUPNÝ ODCHOD Z MŠ

Režim je rámcový. Všechny činnosti jsou přizpůsobovány počasí, individuálním potřebám a zájmu dětí, a proto se mohou v časech lišit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.