Spolek SLUNÍČKO při MŠ LAUDOVA, z.s.

SCHŮZKA ČLENŮ pro rok 2023/2024

Ve středu 6. 9. 2023 se v 17:00 koná schůzka členů Spolku SLUNÍČKO  při MŠ Laudova, z.s. a zákonných zástupců dětí MŠ Sluníčko. Účast všech nutná pro ustanovení členského příspěvku na nový školní rok 2023/2024.    

Děkuji, Roštárová Iva, předsedkyně spolku

                                                                                                                                                                                                  

IČ: 084 91 062

číslo účtu, Fio banka, a.s.:

č. účtu: 2801702968/2010

Na členské schůzi 6. 9. 2023 byl schválen členský příspěvek na rok 2023/2024 ve výši 2400,-.

Činnost Spolku SLUNÍČKO při MŠ LAUDOVA, z.s je zaměřena především na podporu volnočasových aktivit, kulturních a společenských akcí pro všechny žáky MŠ Sluníčko, a dále na podporu příznivého klimatu pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole, též na účinnou pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání.

Základním účelem a hlavní činností Spolku SLUNÍČKO při MŠ LAUDOVA, z.s je:

  • podpora zájmové činnosti dětí
  • podpora mateřské školy v organizaci dobrovolné výpomoci při údržbě školy a jejího okolí
  • přispívání dobrovolnou pomocí svých členů materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti
  • pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

Členové Spolku SLUNÍČKO při MŠ LAUDOVA, z.s mohou být pouze zákonní zástupci žáků MŠ Sluníčko a zaměstnanci MŠ Sluníčko.

Zákonní zástupci dětí se stávají členy vždy v aktuálním školním roce, za který zaplatí stanovený členský příspěvek.

Členové Spolku (zákonní zástupci dětí MŠ Sluníčko) mohou kromě členského příspěvku přispět i vyšší částkou.

Darovací smlouva ("Dar"):

Přátelé školy a jiné fyzické či právnické osoby mohou přispívat Spolku SLUNÍČKO jakoukoliv částkou přes Darovací smlouvu, kterou vystaví předsedkyně Spolku.
Darovací smlouvu mohou využívat taktéž členové Spolku. Do darovací smlouvy se nezahrnuje členský příspěvek. V případě, že byste chtěli poskytnout Spolku vyšší částku než je členský příspěvek, prosíme Vás, oddělujte platby na dvě samostatné částky na "Členský příspěvek" a "Dar". Moc všem děkujeme.

Členské příspěvky lze platit:      

1) bankovním převodem (preferujeme)

2) v hotovosti u pí. Roštárové (třída Koloušci)

č. účtu: 2801702968/2010

+ variabilní symbol dítěte (stejný jako na školné či stravé)

+ jméno zákonného zástupce do POZNÁMKY

Splatnost členských příspěvků: do 31. 10. aktuálního školního roku

Roční příspěvek lze na žádost člena rozdělit na dvě částky, tn. 1200,- se splatností do 31. 10.  a druhou část  1200,- se splatností k 15. 2. aktuálního školního roku.

 

Plné znění Stanov spolku jsou k dispozici na třídách.

Předsedkyně: Bc. Iva Roštárová

První revizor z řad rodičů 2023/2024: paní Míchalová Lucie  (třída Motýlci)