Platby za stravné

Číslo účtu:

20036-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete k přihlášce.

Podrobnější informace viz níže.

Informace ŠJ pro rodiče - Opuková 

ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2019