Platby za stravné

 ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO od 1. 9. 2023 DĚTI  

Číslo účtu:

20036-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete k přihlášce.

PŘEPLATKY ZA STRAVOVÁNÍ SE VRACÍ V SRPNU.