Aktuality Opuková

Školné na rok 2023/2024

Výše školného na rok 2023/2024 bude 860 Kč, více ZDE

TWIGSEE

Milí rodiče, 

od 15.5. přechází MŠ Laudova na nový komunikační systém mezi školkou a rodiči – Twigsee.

Prosíme, vyčkejte na pozvánkový email od Twigsee.

Prosíme o spolupráci a žádáme, abyste se v následujících dnech s aplikací seznámili,  a stáhli si ji do vašich chytrých telefonů a doplnili informace o Vašich dětech – vše je v aplikaci chráněno GDPR.

Infobrožura ZDE nebo ji najdete na třídách. 

Informování přes třídní maily bude zrušeno.

Twigsee-nase-skolka-pouziva-Twigsee_page-0001

16.5. Koncert ZUŠ pro předškoláky

V úterý 16.5. se naši předškoláci  MŠ Laudova účastní koncertu ZUŠ Blatiny. Poté bude probíhat talentový průzkum. Pokud rodiče nechtějí, aby se jejich dítě účastnilo talentového průzkumu, nahlaste to prosím učitelkám na třídě. Podrobně viz leták.

web koncert ZUŠ_page-0001 (1)

Vyjádření ředitelky školy k dotazníku „Průzkum spokojenosti  rodičů a dětí MŠ Laudova"

Vážení přátelé, rodiče dětí, 
chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za spolupráci a vyplnění dotazníku „Průzkum 
spokojenosti rodičů a dětí MŠ Laudova se speciálními třídami“. Vyplnění 60% dotazníků svědčí o Vašem zájmu s námi spolupracovat a podílet se na kvalitní výchově a vzdělání dětí. 
Velmi mě těší převažující množství spokojenosti a chvály hlavně směrem k práci pedagogů. Jste spokojeni s jejich přístupem k dětem a profesionalitou, se kterou svoji práci vykonávají. 
Děkuji Vám za připomínky, nápady, náměty ke spolupráci, které přispějí k inspiraci, k motivaci stále zlepšovat naši práci a tak vytvářet dobré podmínky výchovně vzdělávací práce. Vaše připomínky zapracujeme do další koncepce a směřování naší školy.
Přeji Vám krásné jarní dny.

Mgr. Alena Lucová, ředitelka

Letní provoz 2023

informace k letnímu provozu na našich budovách ZDE

Žádost o přeřazení dítěte

Obracíme se na rodiče dětí, kteří požadují přeřazení svého dítěte ze stávající třídy v rámci našeho komplexu do jiní třídy či budovy k 1.9.2023 , aby tak učinili do 30.4.2023 k rukám ředitelky MŠ (stačí emailem).

Potvrzení k daním za rok 2022

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístětní dítěte v MŠ, o dani z příjmu - k vyzvednutí na třídách od středy 11.1. 2023, pouze osobně proti podpisu. 

Za zpracování odpovídá paní Krogmnová, v případě problému se na ni obracejte mailem: asistentka@mslaudova.cz

Rodiče dětí, které již MŠ nenavštěvují a žádají potvrzení, informujte paní Krogmanovou též mailem. Děkujeme za pochopení. 

Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

  • Interní směrnice MŠ Laudova k realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací
  • Žádost o prominutí úplaty
  • Žádost o příspěvek z Fondu Solidarity

- informace k dispozici v dokumentech ZDE

Informace pro nově přijaté děti a informace pro děti z UA

інформація для дітей України

Informace k nástupu ZDE / TYT

Školné na nový šk. rok 2022/2023

Od 1.9.2022 je školné vyměřeno na 713,-Kč.   Prosíme o úpravu trvalých příkazu od 1.9.2022.

Platby ŠKOLNÉHO na jednotný účet pro všechna pracoviště: č. ú.: 6023 – 170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Školné neplatí předškoláci nebo děti s odkladem šk. docházky.

Podrobně ZDE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přístup na fotogalerie

Upozorňujeme zákonné zástupce a přátele naší školy, kteří chtějí i nadále sledovat dění na našich školách prostřednictvím fotogalerií "Proběhlých akcí", že fotografie jsou z důvodu dodržování GDPR směrnic zaheslované.

Přístupové heslo je Vám k dispozici na třídách.... od února 2019 Vás zdravíme na nových stránkách MŠ Laudova se speciálními třídami.