Aktuality Opuková

DOTAZNÍK pro rodiče všech škol MŠ LAUDOVA

Vážení rodiče,

považujeme Vás za své nejbližší a nejvýznamnější partnery ve výchově dětí, proto se na Vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku. Tento dotazník nám poslouží jako zpětná vazba z pohledu Vás rodičů. Bude nás motivovat k další práci a přispěje k nasměrování výchovy a vzdělávání Vašich dětí správným směrem. Spokojenost dětí a rodičů nás zajímá a neustále hledáme cesty, jak vyjít vstříc Vašim přáním.

Dotazník najdete pod tímto odkazem:

https://www.survio.com/survey/d/W4A2V5A1O5C6W4Q9H

Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

S pozdravem

Mgr. Alena Lucová, ředitelka


... od února 2019 Vás zdravíme na nových stránkách MŠ Laudova se speciálními třídami.