Pravidla společného soužití ve třídě

Pravidlo: „Srdíčkové“

Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme, problémy s kamarádem řešíme domluvou.

Pravidlo: „Želvičkové“

Ve třídě a na chodbě chodíme pomalu.

Pravidlo: „Ručičkové“

Naše ruce si pomáhají, neubližují si.

Pravidlo: „Měsíčkové“

Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

Pravidlo: „Pusinkové“

S plnou pusou nemluvíme. Nekřičíme, mluvíme potichu.

Pravidlo: „Ouškové“

Když mluví kamarád nebo dospělý, poslechneme si, co nám chce povědět.