Specifika školy

- Mateřská škola Opuková se nachází v malé vile rodinného typu v Praze Řepy. (Bílá Hora)

- Jsme jednotřídní škola

- Menší smíšený kolektiv dětí od 3 do 6 let 

- Rodinné prostředí, v němž se velmi dobře realizuje individuální přístup 

- Vzdělávání probíhá způsobem přirozeným dětem 

- V blízkosti školy se nachází Obora Hvězda a krásný lesopark v chráněném území.

- Škola má dlouholetou tradici

Edukace:

- Školní vzdělávací program "Hrajeme si, zpíváme a máme se rádi" ZDE

- Metoda dobrého startu

     každou středu od 13:00 - 14:00h

- Speciální pedagog - logoped

     každý čtvrtek od 12:30h

- Anglické hrátky

Wattsenglish, Ltd. 

- Keramika

  Tvoření v keramické dílně bude probíhat v druhém pololetí tohoto školního roku.Termíny budou v dostatečném předstihu upřesněny.

- Plavání

Plavecký kurz zajišťuje plavecká škola Maternity-care, plaveme v bazénu Sportovního centra Řepy.

https://maternity-care.cz/

- Spolupráce s klinickými logopedy, poradnami a základními školami.