Spolek přátel MŠ Opuková, z.s.

SCHŮZKA ČLENŮ pro rok 2023/2024

 Ve středu 6.9. 2023 se v 16:00 koná schůzka členů v sídle spolku v MŠ Opuková ( Spolek přátel MŠ Opukova z.s., IČO:08485682 ) a všech zákonných zástupců dětí MŠ Opuková. Účast všech nutná pro schválení členského příspěvku na nový školní rok 2023/2024

předsedkyně spolku Markéta Hrušková

č.účtu: 2302512895/2010  Fio banka 

IČO: 08485682

Činnost Spolku přátel MŠ Opuková je zaměřena především na podporu volnočasových aktivit, kulturních a společenských akcí pro všechny žáky MŠ Opuková, a dále na podporu příznivého klimatu pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole, též na účinnou pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání.

Základním účelem a hlavní činností Spolku přátel MŠ Opuková je:

  • podpora zájmové činnosti dětí
  • podpora mateřské školy v organizaci dobrovolné výpomoci při údržbě školy a jejího okolí
  • přispívání dobrovolnou pomocí svých členů materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti
  • pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

Členové Spolku přátel MŠ Opuková mohou být pouze zákonní zástupci žáků MŠ Opuková a zaměstnanci MŠ Opuková.

Zákonní zástupci dětí se stávají členy vždy v aktuálním školním roce, za který zaplatí stanovený členský příspěvek, který byl schválen na členské schůzi 6.9. 2023 na  rok 2023/2024 ve výši 2000,- 

Roční příspěvěk se hradí ve školním roce na dvě částky ve splatnosti  do 30.9. 1000,- a druhou částkou do 31.1. 1000,- aktuálního školního roku

Členské příspěvky lze platit:

  1. bankovním převodem, č.účtu: 2302512895/2010, variabilní symbol je stejný jako na školné či stravné dítěte
  2. hotovostní úhradou 

Stanovy spolku  jsou k dispozici na třídě

Předsedkyně spolku: Markéta Hrušková

Revizor: Ondřej Skovajsa