Režim dne

7:00 - 8:30

scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí

8:30 - 9:00

ranní cvičení, komunitní kruh

9:00 - 9:20

hygiena, dopolední svačina

9:20 - 10:00

záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně, didakticky zacílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry

10:00 - 11:30

pobyt venku

11:35 - 12:15

příprava na oběd, oběd

12:30 - 14:00

četba, spánek a odpočinek dětí

individuální péče, klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku

14:00 - 14:20

hygiena, odpolední svačina

14:20 - 17:00

 spontánní aktivity dle zájmu dětí

pokračování didakticky cílených činností

v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z mš