Režim dne

7:00 - 9:45

scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí

ranní cvičení, komunitní kruh, hygiena, přesnídávka

didakticky zacílené činnosti, záměrné

i spontánní učení ve skupinách i individuálně

jazykové chvilky, smyslové hry

9:45 - 11:45

pobyt venku

11:45 - 12:30

příprava na oběd, oběd

12:30 - 14:00

četba, spánek a odpočinek dětí

individuální péče, klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku

příprava na školu

14:00 - 17:00

odpolední svačina, spontánní aktivity dle zájmu dětí

pokračování didakticky cílených činností

v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z mš