Režim dne

7:00 - 8:30

scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí výtvarně pracovní činnosti

8:30 - 9:45


ranní cvičení, komunitní kruh, hygiena, přesnídávka


záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně, didakticky zacílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry

9:45 - 11:45

pobyt venku

11:45 - 12:30

příprava na oběd, oběd, vyzvedávání dětí po obědě

12:30 - 14:00

četba, spánek a odpočinek dětí, individuální péče, klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku, příprava na školu

14:00 - 14:30

hygiena, odpolední svačina

14:30 - 17:00

 spontánní aktivity dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z mš