Specifika školy

Naším cílem je vytvořit "zdravou mateřskou školu", která umožní dětem s různými handicapy zapojení do dětského kolektivu i běžného života. Všem ostatním dětem porozumět našemu mottu našeho: "HRAJEME SI, ZPÍVÁME A MÁME SE RÁDI." (celý ŠVP zde) Naučit je žít vedle dětí s handicapy, pomáhat jim a akceptovat je se vším všudy. Zároveň chceme dětem poskytnout dětství v klidném a příjemném prostředí.

Naším přáním je, aby děti byly nejen zdravé, ale i šťastné se spokojenými rodiči.

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY NA FIALCE

V rámci provozu mateřské školy FIALKA mají děti možnost využívat aktivity rozvíjející jejich vlohy či zájmy nebo naopak pomáhající v oblastech, o které je potřeba intenzivně a pravidelně pečovat:

logopedie

Logopedická péče

Běžné třídy: Speciální pedagog Mgr. Petra Řeháková (dotační program)        Kontakt: amelitob@seznam.cz - speciální a logopedická intervence u dětí předškolního věku, pravidelně dochází každou středu 8,00 - 12,00 hod.

Speciální třídy: Speciální pedagog Mgr. Iveta Pončáková - logopedie, v pátek 1x za 14 dní.

rehab

Rehabilitačně kondiční cvičení

V průběhu celého týdne i celého roku pro děti ze všech tříd (Rybičky, Myšky, Motýlci, Ježci). Vede Blanka Hábová. 

 

snoezelen ilustro

Pobyt v relaxačním pokoji

Relaxační pokoj využívají všechny děti v průběhu celého dne, týdne, měsíce i roku. Po vzájemné domluvě s paní učitelkami mohou relaxační pokoj navštěvovat i rodiče společně s dětmi.

keramika

Keramická tvořivá dílnička

Vedoucí keramické dílny Radka Přibylová, Marcela Žmolilová

Činnosti plánují učitelky jednotlivých tříd dle aktuálních třídních plánů v průběhu celého roku ze všech škol komplexu MŠ LAUDOVA (MŠ Duha, MŠ Sluníčko, MŠ Fialka).

canis

Canisterapie

Vždy jednou za 14 dní pod odborným vedením paní Oliny Kaplové. Upřesněno na jednotlivých třídách na vývěskových nástěnkách. Zájemci se vždy hlásí u paní učitelek na svých třídách. Cena 90,- Kč

Alergii na psí srst hlaste předem!!!

hipo

Rekondiční jízda na koních

Jízdy na dvou až třech konících v areálu mateřské školy probíhají za příznivého počasí každé pondělí pod zkušeným vedením manželů Pišlových, kteří provozují rehabilitační jízdy mj. i v denním stacionáři DAR, projížďkové jízdy pod Petřínskou rozhlednou.

Cena (za jednu jízdu) je 50 Kč na dítě. Tato akce je dobrovolná!!!

Jízdy zahájeny od září 2018 do června 2019.

plavani

Výuka plavání pro předškoláky

Září 2018 - leden 2019 - Plavecký bazén Tuchlovice

Opět budeme v plavání pokračovat ve školním roce 2019/2020