Specifika školy

Naším cílem je vytvořit "zdravou mateřskou školu", která umožní dětem s různými handicapy zapojení do dětského kolektivu i běžného života. Všem ostatním dětem porozumět našemu mottu: "HRAJEME SI, ZPÍVÁME A MÁME SE RÁDI." (celý ŠVP zde) Naučit je žít vedle dětí s handicapy, pomáhat jim a akceptovat je se vším všudy. Zároveň chceme všem dětem poskytnout dětství v klidném a příjemném prostředí.

Naším přáním je, aby děti byly nejen zdravé, ale i šťastné se spokojenými rodiči.

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY NA FIALCE

V rámci provozu mateřské školy FIALKA mají děti možnost využívat aktivity rozvíjející jejich vlohy či zájmy nebo naopak pomáhající v oblastech, o které je potřeba intenzivně a pravidelně pečovat:

logopedie

Logopedická péče

                    Speciální třídy a děti integrované v běžných třídách

Speciální pedagog Mgr. LENKA Řeháčková - pondělí, úterý dopoledne 8,00 - 12,00 hod.

rehab

Rehabilitačně kondiční cvičení

V průběhu celého týdne i celého roku pro děti ze všech tříd (Rybičky, Myšky, Motýlci, Ježci). Vede Blanka Hábová. 

 

IMG_8817.jpeg

Pobyt v relaxačním pokoji

Relaxační pokoj využívají všechny děti v průběhu celého dne, týdne, měsíce i roku. Po vzájemné domluvě s paní učitelkami mohou relaxační pokoj navštěvovat i rodiče společně s dětmi.

IMG_8815 (1).jpeg
IMG_8813 (2).jpeg
keramika

Keramická tvořivá dílnička

Vedoucí keramické dílny Radka Přibylová, Marcela Žmolilová

Činnosti plánují učitelky jednotlivých tříd dle aktuálních třídních plánů v průběhu celého roku ze všech škol komplexu MŠ LAUDOVA (MŠ Duha, MŠ Sluníčko, MŠ Fialka, MŠ Opuková).

IMG_8807 (1).jpeg

Canisterapie

Vždy jednou za 14 dní pod odborným vedením paní Oliny Kaplové. Upřesněno na jednotlivých třídách na vývěskových nástěnkách. V průběhu roku se mohou termíny měnit. Zájemci se vždy hlásí u paní učitelek na svých třídách. Cena 90,- Kč

Alergii na psí srst hlaste předem!!!

Aktuální šk. rok: 1x 14 dní v PÁTEK:

- liché týdny Rybičky a Myšky

- sudé týdny Motýli a Ježci

koníci

Rekondiční jízda na koních

Jízdy na dvou až třech konících v areálu mateřské školy probíhají za příznivého počasí každé pondělí pod zkušeným vedením manželů Pišlových, kteří provozují rehabilitační jízdy mj. i v denním stacionáři DAR, projížďkové jízdy pod Petřínskou rozhlednou, aj.

Cena (za jednu jízdu) je 70 Kč na dítě. Tato akce je dobrovolná

Jízdy zahájeny od října 2022 do června 2023 (1x za 14 dní viz kalendář web či info na šatnách jednotlivých tříd)

plavání 2020

Výuka plavání pro předškoláky

Září 2022 - Leden 2023 - Plavecký bazén ve Sportovním centru Řepy

Únor 2023 - Červen 2023 - Plavecký bazén ve Sportovním centrum Řepy

Vypsané termíny s informacemi na informačních tabulích jednotlivých tříd a webových stránkách