O škole

Jsme mateřská škola Fialka se speciálními třídami...

a jsme součástí komplexu Mateřské školy Laudova se speciálními třídami.

Najdete u nás...

2 běžné věkově smíšené třídy s integrací (Ježci a Motýlci)

1 třída pro děti 2 - 3 roky (Rybky)

1 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (Myšky)

Jak to u nás vypadá...

Naše Mateřská škola stojí uprostřed sídliště. Budova z konce sedmdesátých let původně sloužila jeslím - stacionáři - speciální mateřské škole pro děti se zdravotním oslabením a v současnosti běžné mateřské škole s integrací.

K dispozici máme velkou zahradu s pískovišti, prolézačkami, houpačkami, houpadly a mlhovištěm. V zahradě je dostatek zeleně, kde jsou vysázeny stromy (např. vzácné stromy katalpy) a keře, které poskytují dětem dostatek stínu v letních měsících, mnoho "schovávacích" prostor i míst k nerušené hře.

Postupem prošla školní zahrada velkou renovací, kdy byly odstraněny zastaralé herní prvky a nahrazeny zcela novými, pro děti velmi atraktivními (herní sestava Housenka, dřevěný domeček, kreslící tabule, posezení na terasách, pružinové prvky, aj.). Proběhla rekonstrukce mlhoviště, kdy vzniklo zcela nové, krásné, dětmi velmi oblíbené. V průběhu prázdnin se vybudovalo hřiště, zastínilo se pískoviště a zakoupil se nový herní prvek vláček. Místo nevyhovujícího a nebezpečného asfaltového povrchu chodníčků se změnilo na zámkovou dlažbu.

Do současné doby prošla škola dalšími viditelnými úpravami. Zrekonstruovaly se dětské vnitřní i venkovní umývárky, vytvořilo se krásné pracovní zázemí pro paní kuchařky (nová VARNA), rekonstrukcí prošlo i vnitřní osvětlení.