Režim dne

PROVOZ NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

MOTÝLI  6,30 - 17,00 hod.

JEŽCI      7,30 - 16,00 hod.

RYBKY    7,30 - 16,00 hod.

MYŠKY    7,30 - 16,30 hod.

 

SCHÁZENÍ DĚTÍ

Třída Motýli    6,30 - 7,30 hod. (Motýli, Ježci, Rybky)   

 ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

Třída Motýli  16,00 - 17,00 hod. (Motýli, Ježci, Rybky)

 

Denní doba

Činnosti

  6:30 –   8:30

Hry dle výběru, individuální práce, pohybové aktivity

  8:45 –   9:15

Přesnídávka

  9:15 – 10:00

Individuální, skupinová práce

  9:45 – 11:45

Pobyt venku

11:45 – 12:15

Oběd

12:15 – 14:15

Odpočinek, klidové a relaxační činnosti

Zájmová klidová činnost (indiv. x skupinová)

14:15 – 14:45

Svačina

14:45 – 17:00

Zájmová činnost, individuální práce, přechod do třídy se závěrečným provozem, pobyt venku

 

Režim je rámcový. Všechny činnosti jsou přizpůsobovány počasí, individuálním potřebám a zájmu dětí, a proto se mohou v časech lišit.