Režim dne

PROVOZ NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

MOTÝLI  6,30 - 17,00 hod.

JEŽCI      7,30 - 16,00 hod.

RYBKY    7,30 - 16,00 hod.

MYŠKY    7,30 - 16,30 hod.

 

SCHÁZENÍ DĚTÍ

Třída Motýli    6,30 - 7,30 hod. (Motýli, Ježci, Rybky)   

 ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

Třída Motýli  16,00 - 17,00 hod. (Motýli, Ježci, Rybky)

 

Denní doba

Činnosti

  6:30 –   8:30

 • Scházení dětí
 • Hry a činnosti dle vlastního výběru a přání
 • Individuální činnosti (výtvarné, pracovní)

  8:30 –   9:45


 •  Ranní cvičení, komunitní kruh, přesnídávka, hygiena
 • didakticky zacílené činnosti
 • individuální či skupinové učení (spontánní i záměrné)
 • jazykové chvilky

  9:45 – 11:45

Pobyt venku

11:45 – 12:30

Hygiena, příprava na oběd, oběd, rozcházení dětí po obědě

12:30 – 14:00

 • Odpočinek, klidové a relaxační činnosti (poslech čtené pohádky)
 • Klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku (individuální x skupinové)
 • Příprava na školu

14:00 – 14:30

Hygiena a odpolední svačina

14:30 – 17:00

 • Spontánní aktivity dle zájmu dětí
 • pokračování v didakticky cílených činnostech
 • individuální výtvarné či pracovní činnosti s využitím vlastní creativity
 • přechod do třídy se závěrečným provozem
 • v letních měsících pobyt na školní zahradě
 • postupný odchod z MŠ

 

Režim je rámcový. Všechny činnosti jsou přizpůsobovány počasí, individuálním potřebám a zájmu dětí, a proto se mohou v časech lišit.