Režim dne

PROVOZ NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

MOTÝLI  6,30 - 17,00 hod.

JEŽCI      7,30 - 16,00 hod.

RYBKY    7,30 - 16,00 hod.

MYŠKY    7,30 - 16,30 hod.

 

SCHÁZENÍ DĚTÍ

Třída Motýli    6,30 - 7,30 hod. (Motýli, Ježci, Rybky)   

 ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

Třída Motýli  16,00 - 17,00 hod. (Motýli, Ježci, Rybky)

 

Denní doba

Činnosti

  6:30 –   8:30

 • Scházení dětí
 • Hry a činnosti dle vlastního výběru a přání
 • individuální činnosti (výtvarné, pracovní)
 • Ranní cvičení (pohybové aktivity)

  8:45 –   9:15

Ranní svačina

  9:15 – 10:00

 • Komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti
 • Individuální či skupinové učení (spontánní i záměrné)
 • Jazykové chvilky

  9:45 – 11:45

Pobyt venku

11:45 – 12:15

Oběd

12:15 – 14:15

 • Odpočinek, klidové a relaxační činnosti (poslech čtené pohádky)
 • Klidové aktivity pro dětí s nižší potřebou spánku (individuální x skupinové)
 • Příprava na školu

14:15 – 14:45

Odpolední svačina

14:45 – 17:00

 • Zájmové aktivity dětí
 • individuální výtvarné či pracovní činnosti s využitím vlastní creativity
 • přechod do třídy se závěrečným provozem
 • v jarních a letních dnech pobyt na školní zahradě

 

Režim je rámcový. Všechny činnosti jsou přizpůsobovány počasí, individuálním potřebám a zájmu dětí, a proto se mohou v časech lišit.