Režim dne

Denní doba

Činnosti

  6:30 –   8:30

Hry dle výběru, individuální práce, pohybové aktivity

  8:45 –   9:15

Přesnídávka

  9:15 – 10:00

Individuální, skupinová práce

  9:45 – 11:45

Pobyt venku

11:45 – 12:15

Oběd

12:15 – 14:15

Odpočinek, klidové a relaxační činnosti

Zájmová klidová činnost (indiv. x skupinová)

14:15 – 14:45

Svačina

14:45 – 17:00

Zájmová činnost, individuální práce, přechod do třídy se závěrečným provozem, pobyt venku

 

Režim je rámcový. Všechny činnosti jsou přizpůsobovány počasí, individuálním potřebám a zájmu dětí, a proto se mohou v časech lišit.

PROVOZ NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

MOTÝLI       6:30 – 17:00 hod.

JEŽCI           7:30 – 16:00 hod.

MYŠKY         7:30 – 16:30 hod.

RYBKY         8:00 – 15:00 hod.

 

Scházení dětí       – třída Motýlci 6:30 – 7:30 hod.

Rozcházení dětí   – třída Motýlci 16:00 – 17:00 hod