Poděkování

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům a rodičům, kteří nás podporují ve školním roce 2019/2020, jak materiálně, finančně, vlastní pomocí i ve sběru papíru!!! 

 

Pí. TRMATOVÉ za finanční dar 

Panu ŠVEŇHOVI za propagační dárky pro děti

FIRMĚ PODRAZIL za finanční dar 

KOOPERATIVĚ za finanční dar na doplnění didaktických pomůcek, přispěvek na dopravu a výchovně vzdělávací akce

Pí. KADLECOVÉ za hračky do třídy Ježků

pí. KOCÁBKOVÉ za baterie na soutěž a časopisy 

VŠEM, kdo nás podporuje ve sběru papíru