Poděkování

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům a rodičům, kteří nás podporují ve školním roce 2022/2023 jak materiálně, finančně, vlastní pomocí i ve sběru papíru

 

Pí. ADÁMKOVÉ za zprostředkování finančního daru hotels by HR Diplomat s.r.o. 

Panu VRBATOVI za finanční dar

Firmě PODRAZIL STĚHOVÁNÍ za dlouhodobou podporu ve formě finančního daru

KOOPERATIVĚ a.s. za dlouhodobou finanční podporu na doplnění didaktických pomůcek, prvky na zahradu, přispěvek na dopravu a výchovně vzdělávací akce

Pí. PIKNOVÉ za finanční dar

pí. SVOBODOVÉ za jarní rostliny, semínka, zeminu, jarní tvoření (creativní materiál), hračky, výzdobu 

VŠEM, kdo nás podporují ve sběru papíru

VŠEM rodičům za hygienické  a kancelářské potřeby