Poděkování

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům a rodičům, kteří nás podporují ve školním roce 2018/2019, jak materiálně, finančně, vlastní pomocí i ve sběru papíru!!! 

Pí. ULRICHOVÉ za odměny pro děti ze třídy Rybek

Pí. INKOV za finanční dar v hodnotě 3 000,- Kč do třídy Rybek

Pí. TRMATOVÉ za finanční dar v hodnotě 3 000,- Kč

Panu ŠVEŇHOVI za propagační dárky pro děti

Pí. ÚLEHLOVÉ za LEGO do třídy Myšek

PODĚKOVÁNÍ paní POPOVYCH za kancelářské a hygienické potřeby (hooodně)

Pí. LINDÁKOVÉ  za pracovní sešity a omalovánky pro předškolní děti

RODIČŮM Barunky ze třídy Ježečků za finanční dar pro aktivity předškolních dětí

FIRMĚ PODRAZIL za finanční dar 

KOOPERATIVĚ za finanční dar 

Pí. KOSINEROVÉ  za květinovou a dekorační výzdobu

Pí. LUKÁŠKOVÉ za finanční dar v hodnotě 10 000,- Kč

Pí. ANTOŠÍKOVÉ za hračky do třídy Motýlků

Pí. KADLECOVÉ za finanční dar 3 000,- Kč

Pí. TRMATOVÉ  za finanční příspěvek 2 000,- Kč na společný výlet MŠ FIALKA a zároveň občerstvení ve formě melounů na akci "Pasování předškoláků na školáky"