Poděkování

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům a rodičům, kteří nás podporují ve školním roce 2018/2019, jak materiálně, finančně, vlastní pomocí i ve sběru papíru!!! 

Pí. ULRICHOVÉ za odměny pro děti ze třídy Rybek

Pí. INKOV za finanční dar v hodnotě 3 000,- Kč do třídy Rybek

Pí. TRMATOVÉ za finanční dar v hodnotě 3 000,- Kč

Panu ŠVEŇHOVI za propagační dárky pro děti

Pí. ÚLEHLOVÉ za LEGO do třídy Myšek

PODĚKOVÁNÍ paní POPOVYCH za kancelářské a hygienické potřeby (hooodně)

Pí. LINDÁKOVÉ  za pracovní sešity a omalovánky pro předškolní děti

RODIČŮM Barunky ze třídy Ježečků za finanční dar pro aktivity předškolních dětí

FIRMĚ PODRAZIL za finanční dar 

KOOPERATIVĚ za finanční dar na doplnění didaktických pomůcek, přispěvek na dopravu a výchovně vzdělávací akce

Pí. KOSINEROVÉ  za květinovou a dekorační výzdobu

Pí. LUKÁŠKOVÉ za finanční dar v hodnotě 10 000,- Kč

Pí. ANTOŠÍKOVÉ za hračky do třídy Motýlků

Pí. KADLECOVÉ za finanční dar 3 000,- Kč

Pí. TRMATOVÉ  za finanční příspěvek 2 000,- Kč na společný výlet MŠ FIALKA a zároveň občerstvení ve formě melounů na akci "Pasování předškoláků na školáky"