Platby za stravné

Nové zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2021

Číslo účtu:

19-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete k přihlášce.

Podrobnější informace jsou v přihlášce ke stravování