Platby za stravné

23. 3. 2020: Prosíme všechny rodiče, aby k 1. 4. 2020  pozastavili platby za stravné a školné do odvolání.

Přihláška ke stravování 1.9.2019

ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Číslo účtu:

19-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete k přihlášce.

Podrobnější informace jsou v přihlášce ke stravování