Platby za stravné

Číslo účtu:

19-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete k přihlášce.

Podrobnější informace jsou v přihlášce ke stravování.

ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Přihláška ke stravování nová 1.1.2019