Platby za stravné

 ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO od 1. 9. 2023 DĚTI 

Číslo účtu:

19-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete v přihlášce.

PŘEPLATKY ZA STRAVOVÁNÍ SE VRACÍ V SRPNU.