Platby

 ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO od 1. 9. 2023 DĚTI 

Číslo účtu:

35-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete k přihlášce.

PŘEPLATKY ZA STRAVOVÁNI SE VRACÍ V SRPNU