Platby za stravné

Číslo účtu:

35-170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol dostanete k přihlášce ke stravnému za začátku školního roku (nové děti).

Podrobnější informace viz níže.

Informace ŠJ pro rodiče - Laudova 

ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2019