Spolek Laudovka, z.s.

 

Spolek LAUDOVKA vznikl z vlastní iniciativy rodičů, příbuzných a přátel dětí navštěvujících MŠ Duha. Své aktivity a činnosti hradí pouze z členských příspěvků, darů od soukromých, fyzických a právnických osob, dále z grantů a dotací státu, neziskových organizací a nadací.

Hlavním cílem činnosti spolku je, v rámci vzdělávání v MŠ Duha a volnočasových aktivit, podpora začlenění dětí s postižením a znevýhodněním do běžné společnosti a současně vytváření podmínek pro zapojení rodin těchto dětí do kulturně společenských a sportovních aktivit.

 

 

LAUDOVKA, z.s.

Laudova 1030/3, 160 00 Praha 6 

IČ: 229 00 071 

číslo účtu: 244 069 864/0300  

Tel.: +420 604 534 933 

Email: spolek.laudovka@email.cz

 

Najdete nás na webu

http://www.laudovka.wbs.cz

https://m.facebook.com/spolek.laudovka