Třídy

Omlouvání nepřítomnosti dětí preferujeme na pevné lince MŠ: 235 314 514

Speciální třída

KYTIČKA

Třídní učitelky:

Bc. Eva Pospíšilová

Tereza Foralová, DiS.

Mgr. Alena Lucová

asistent pedagoga:

Mgr. Brankica Rybáčková

Provoz třídy:

7:30 - 16:30

od 7:00 scházení

ve třídě Lísteček

Konzultační hodiny:

středa odpoledne

po předchozí domluvě

 

informační e-mail: 

kyticka@mslaudova.cz

IMG_20190110_110919
IMG_20190110_110938
IMG_20190110_110946
IMG_20190110_111014

Speciální třída

LÍSTEČEK

Třídní učitelky:

Mgr. Jitka Pavlíčková

Mgr. Kateřina Wagnerová

asistent pedagoga:

Fatima Abdallahová

Provoz třídy:

7:00 - 16:00

od 16:00 rozcházení

dětí ve třídě Kytička

Konzultační hodiny:

úterý 15:00 - 16:00

po předchozí domluvě,

možno i jiné dny

 

informační e-mail:

listecek@mslaudova.cz

IMG_20190110_111130
IMG_20190110_111149
IMG_20190110_111159
IMG_20190110_111232
IMG_20190110_111243

Třída běžného typu

MRÁČEK

Třídní učitelky:

Markéta Hrušková

Mgr. Michaela Mikulová

Michaela Spěváková

Provoz třídy:

7:00 nebo 7:30 - 16:00

od  6:30 scházení dětí

od 16:00 rozcházení

ve třídě Hvězdička

Konzultační hodiny:

středa 15:00 - 16:00

po předchozí domluvě,

možno i jiné dny

 

informační e-mail:

mracek@mslaudova.cz

IMG_20190110_110548
IMG_20190110_110607
IMG_20190110_110703
IMG_20190110_110755
IMG_20190110_110813
IMG_20190110_110830

Třída běžného typu:

HVĚZDIČKA

Třídní učitelky:

Bc. Hana Čedíková

Bc. Zuzana Oríšková

Provoz třídy:

6:30 - 17:00

Konzultační hodiny:

úterý 15:00 - 16:00

po předchozí domluvě,

možno i jiné dny

 

informační e-mail:

hvezdicka@mslaudova.cz

IMG_20190110_111329
IMG_20190110_111349
IMG_20190110_111356
IMG_20190110_111414