Režim dne

Jak to u nás chodí:

6:30 – 9:45

 • scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí
 • didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinkách i individuálně
 • jazykové chvilky, smyslové hry
 • ranní cvičení, komunitní kruh
 • hygiena, přesnídávka      

9:45  –  11:45

 • pobyt venku

11:45 – 12:30

 • příprava na oběd, oběd

12:30 - 14:00

 • spánek a odpočinek dětí
 • individuální péče
 • klidné aktivity pro děti s nižší potřebou spánku
 • příprava na školu

14:00 – 17:00

 • odpolední svačina
 • spontánní aktivity dle zájmu dětí
 • pokračování didakticky cílených činností
 • v letním období pobyt dětí na školní zahradě
 • postupný odchod z MŠ

 

Režim je rámcový. Všechny činnosti jsou přizpůsobovány počasí, individuálním potřebám a zájmu dětí, a proto se mohou v časech lišit.

 

Provoz na jednotlivých třídách:

Hvězdička 6:30 - 17:00

Mráček 7:00 - 7:30 - 16:00

Kytička 7:30 - 16:30

Lísteček 7:00 - 16:00

 

Scházení dětí:

Třída Kytička od 7:00 do 7:30 ve třídě Lísteček

Třída Mráček od 6:30 - 7:00 nebo 7:30 ve třídě Hvězdička

Rozcházení dětí:

Třída Mráček od 16:00 do 17:00 ve třídě Hvězdička

Třída Lísteček od 16:00 do 16:30 ve třídě Kytička